CARTEOL LP 20 mg/ml (2%) int plg (fľ.PE) 3x3 ml (9 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,88 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,06 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 1,88 € (0,0 %) 8,06 € (0,0 %)
01/23 1,88 € (0,0 %) 8,06 € (0,0 %)
12/22 1,88 € (0,0 %) 8,06 € (0,0 %)
11/22 1,88 € 8,06 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CARTEOL LP 20 mg/ml (2%)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0288/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92977
Názov produktu podľa ŠÚKL
CARTEOL LP 20 mg/ml int plg 3x3 ml (fľ.PE)
Aplikačná forma
INT PLG - Očná instilácia s predĺženým účinkom

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory.
Tento liek je určený na lokálnu liečbu nasledujúcich očných ochorení:

  • určitej formy glaukómu (chronický glaukóm s otvoreným uhlom),
  • zvýšeného vnútroočného tlaku (intraokulárna hypertenzia).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 15. 6. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 1 kvapka do postihnutého oka (očí) 1x denne, ráno.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba je dlhodobá.

Spôsob použitia

Liek je určený na aplikáciu do oka, ráno. Hlava sa zakloní smerom dozadu, spodné očné viečko sa odtiahne smerom nadol čistým prstom, zrak smeruje nahor a vkvapne sa 1 kvapka roztoku.
Po aplikácii je potrebné držať očné viečko zatvorené, a zároveň jemne tlačiť vnútorný kútik oka (pri nose) prstom po dobu aspoň 2 minút.
Nedotýkať sa špičkou fľaštičky oka ani očného viečka.

U nositeľov kontaktných šošoviek je potrebné pred aplikáciou lieku vybrať kontaktné šošovky a počkať minimálne 15 minút po aplikácii lieku pred opätovným založením kontaktných šošoviek.
Súčasne podávané očné kvapky sa musia aplikovať najmenej 15 minút pred aplikáciou tohto lieku.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak sa liek podáva až do pôrodu, novorodenec má byť starostlivo monitorovaný počas prvých dní života.
Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Nie je pravdepodobné, že sa u dojčaťa prejavia klinické príznaky betablokády.
U detí a dospievajúcich sa liek neodporúča, pretože v tejto vekovej skupine bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená.
U pacientov s ochoreniami rohovky je potrebná opatrnosť.
Je potrebná opatrnosť u pacientov so spontánnou hypoglykémiou alebo u pacientov s nestabilnou formou diabetu, pretože betablokátory môžu maskovať príznaky akútnej hypoglykémie.
Športovci musia byť upozornení, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívne výsledky analýz pri antidopingových kontrolách.
Anestéziológ má byť informovaný, že pacient používa karteolólium-chlorid.
Liek sa spája s nežiaducimi účinkami (hlavne poruchy videnia), ktoré môžu zhoršiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje benzalkónium-chlorid a fosforečnany.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení fľaštičky: 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak nie sú vedľajšie účinky závažné, obvykle sa môže v používaní lieku pokračovať. Pokiaľ máte obavy, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. Neprerušujte používanie lieku bez porady s lekárom.
Ved ... viac >

Účinné látky

karteololiumchlorid

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24