Carsaxa 100 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,89 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,39 € +0,10 € (+34,5 %)
Úhrada poisťovne 2,50 € -0,10 € (-3,8 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 0,39 € (0,0 %) 2,50 € (0,0 %)
10/21 0,39 € (+34,5 %) 2,50 € (-3,8 %)
09/21 0,29 € (-25,6 %) 2,60 € (0,0 %)
08/21 0,39 € 2,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Carsaxa 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0027/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6829C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Carsaxa 100 mg tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá v nižších dávkach zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, upchávaniu tepien.

Liek sa používa:

  • ako súčasť štandardnej liečby nestabilnej angíny pektoris (bolesť na hrudníku) alebo akútneho infarktu myokardu (srdcový infarkt)
  • na predchádzanie opakovaným infarktom po chirurgických zákrokoch alebo iných zákrokoch na tepnách
  • na predchádzanie prechodným záchvatom nedokrvenia (transient ischemic attack, TIA) (nazývaných aj „minimŕtvica“) alebo mŕtvici po predchádzajúcich prejavoch.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nestabilná angína pektoris:
Denná dávka je 100 – 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pre lepšiu znášanlivosť sa odporúča denná dávka 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Akútny infarkt myokardu:
Denná dávka je 100 mg kyseliny acetylsalicylovej. Odporúčaná denná dávka je 100 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pri liečbe akútneho infarktu myokardu sa má prvá tableta požuť.

Prevencia opakovaného infarktu:
Odporúčaná denná dávka je 300 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Po chirurgických alebo iných intervenčných výkonoch na artériách (napr. po ACVB, pri PTCA):
Denná dávka je 100 – 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pre lepšiu znášanlivosť sa odporúča 100 mg kyseliny acetylsalicylovej. Najvhodnejší čas na začatie liečby liekom po ACVB je 24 hodín po operácii.

Prevencia prechodných ischemických atakov alebo mozgových infarktov po predchádzajúcich prejavoch:
Denná dávka je 100 – 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pre lepšiu znášanlivosť sa odporúča denná dávka 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Liek sa má u starších pacientov používať s opatrnosťou kvôli väčšej náchylnosti na nežiaduce účinky.
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa má liek používať s opatrnosťou.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať po jedle – prehĺtajú sa a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.
Pri akútnom infarkte myokardu sa má prvá tableta pred prehltnutím rozhrýzť.

Upozornenie

V treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný v dennej dávke >100 mg/deň. V prvom a druhom trimestri sa nesmie kyselina acetylsalicylová podávať, ak to nie je nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a liečba trvať čo najkratšie.)
Nie je nutné po krátkodobom použití odporúčanej dávky prerušiť dojčenie. V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.

Kyselina acetylsalicylová sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov okrem odporúčania lekára, ak prínos preváži riziko.
Liek je kontraindikovaný u pacientov precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú, u pacientov so žalúdočnými alebo duodenálnymi vredmi, s hemoragickou diatézou, s preexistujúcou mastocytózou, s astmatickým záchvatom indukovaným užitím salicylátov, so závažnou renálnou alebo pečeňovou insuficienciou, so závažným srdcovým zlyhaním.

Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom, ktorí súbežne užívajú iné liečivá znižujúce zrážanlivosť krvi.
Liek je určený na dlhodobé užívanie. O dĺžke liečby/profylaxie rozhoduje ošetrujúci lekár.
Pri užívaní lieku pred operačnými výkonmi sa treba poradiť s lekárom alebo zubným lekárom.
Pitie alkoholu pri užívaní kyseliny acetylsalicylovej môže zvýšiť riziko poškodenia gastrointestinálneho traktu. 
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Povedzte svojmu lekárovi, ak pocitujete niektorý z následujúcich vedľajších účinkov alebo iné účinky, ktoré tu nie sú uvedené:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- porucha trávenia (dys ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36