Carlagirin tbl 100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,56 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 1,14 € (0,0 %) 1,56 € (0,0 %)
09/23 1,14 € (0,0 %) 1,56 € (0,0 %)
08/23 1,14 € (0,0 %) 1,56 € (0,0 %)
07/23 1,14 € 1,56 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Carlagirin
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0027/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6826C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Carlagirin tbl 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá v nižších dávkach zabraňuje tvorbe krvných zrazenín a upchávaniu tepien, čo môže byť príčinou závažnej choroby srdca (infarkt) alebo mozgového ochorenia (mŕtvica).

Používa sa u dospelých dospievajúcich od 16 rokov (vo veku do 16 rokov na odporúčanie lekára):

  • ako súčasť štandardnej liečby nestabilnej angíny pektoris (bolesť na hrudníku) alebo akútneho infarktu myokardu (srdcový infarkt);
  • na predchádzanie opakovaným infarktom;
  • po chirurgických zákrokoch alebo iných zákrokoch na tepnách;
  • na predchádzanie prechodným záchvatom nedokrvenia (transient ischemic attack, TIA) (nazývaných aj „minimŕtvica“) alebo mŕtvici po predchádzajúcich prejavoch.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nestabilná angína pektoris
Denná dávka je 1 - 3 tablety (100 – 300 mg kyseliny acetylsalicylovej).
Pre lepšiu znášanlivosť sa odporúča denná dávka 1 tableta (100 mg kyseliny acetylsalicylovej).

Akútny infarkt myokardu
Denná dávka je 1 tableta (100 mg kyseliny acetylsalicylovej). Odporúčaná denná dávka je 1 tableta (100 mg kyseliny acetylsalicylovej). Pri liečbe akútneho infarktu myokardu sa má 1. tableta požuť.

Prevencia opakovaného infarktu
Odporúčaná denná dávka je 3 tablety (300 mg kyseliny acetylsalicylovej).

Po chirurgických alebo iných intervenčných výkonoch na artériách (napr. po ACVB, pri PTCA)
Denná dávka je 1-3 tablety (100 – 300 mg kyseliny acetylsalicylovej). Pre lepšiu znášanlivosť sa odporúča 1 tableta (100 mg kyseliny acetylsalicylovej). Najvhodnejší čas na začatie liečby liekom po ACVB je 24 hodín po operácii.

Prevencia prechodných ischemických atakov alebo mozgových infarktov po predchádzajúcich prejavoch
Denná dávka je 1 - 3 tablety (100 – 300 mg kyseliny acetylsalicylovej). Pre lepšiu znášanlivosť sa odporúča denná dávka 1 tableta (100 mg kyseliny acetylsalicylovej).

Porucha funkcie pečene a/alebo obličiek
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa má liek používať s opatrnosťou.

O dĺžke liečby/profylaxie rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať po jedle, prehĺtajú sa vcelku a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.
Pri akútnom infarkte myokardu sa má 1. tableta pred prehltnutím rozhrýzť.

Upozornenie

Liek sa nepoužíva na liečbu bolesti.
V 3. trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný v dennej dávke >100 mg/deň. V 1. a 2. trimestri sa nesmie kyselina acetylsalicylová podávať, ak to nie je nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a liečba trvať čo najkratšie)
V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov okrem odporúčania lekára, ak prínos preváži riziko.
Liek sa má u starších pacientov používať s opatrnosťou kvôli väčšej náchylnosti na nežiaduce účinky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom, ktorí súbežne užívajú iné lieky znižujúce zrážanlivosť krvi.
Pred operačnými výkonmi (aj malými, ako je vytrhnutie zuba) je treba o užívaní lieku informovať ošetrujúceho lekára.
Pacienti majú informovať ošetrujúceho lekára, že užívajú ibuprofén (pozri SPC, časť 4.5).
Počas užívania lieku nepiť alkoholické nápoje.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Povedzte svojmu lekárovi, ak pocitujete niektorý z následujúcich vedľajších účinkov alebo iné účinky, ktoré tu nie sú uvedené:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
porucha trávenia (dyspe ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36