Candezek 8 mg/5 mg cps dur (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,62 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,52 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 3,52 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
07/20 3,52 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
06/20 3,52 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
05/20 3,52 € 2,10 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Candezek 8 mg/5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0315/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9862B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Candezek 8 mg/5 mg cps dur 30x8 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve látky, ktoré sa volajú amlodipín a kandesartan. Obe pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.
Amlodipín patrí do skupiny látok, ktoré sa volajú „blokátory vápnikového kanála“. Kandesartan patrí do skupiny látok, ktoré sa volajú „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u pacientov, u ktorých je krvný tlak už kontrolovaný kombináciou amlodipínu a kandesartanu, ktoré sa užívajú samostatne v rovnakých dávkach ako tento liek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri substitučnej liečbe u dospelých sa užíva 1 kapsula 1x denne. Pacienti majú používať silu zodpovedajúcu ich predchádzajúcej liečbe kandesartanom a amlodipínom ako samostatnými liekmi. 

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa tekutinou. Kapsuly sa majú užívať každý deň v približne rovnakom čase. Nezapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

V druhom a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný, užívanie v prvom trimestri tehotenstva sa neodporúča. Pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu.
U dojčiacich žien sa liek neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené.
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou. Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo cholestázou.
U pacientov so stredne ťažkou a ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má liek podávať s opatrnosťou.
Počas liečby sa môže vyskytnúť ospalosť a závraty, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby nekonzumovať alkohol.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia < 1/10 000).
Počas liečby sa neodporúča konzumácia grapefruitu a grapefruitovej šťavy.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

amlodipín , kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30