Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg tbl (blis.Al/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,91 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,53 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,38 € (0,0 %) 3,53 € (0,0 %)
04/24 1,38 € (0,0 %) 3,53 € (0,0 %)
03/24 1,38 € (0,0 %) 3,53 € (0,0 %)
02/24 1,38 € 3,53 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0114/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87049
Názov produktu podľa ŠÚKL
Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetil a hydrochlórtiazid. Obe liečivá sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.
Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu:
Môže sa zvážiť úvodná dávka 4 mg kandesartan cilexetilu. Odporúča sa depléciu objemu a/alebo sodíka korigovať ešte pred podaním lieku.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑80 ml/min/1,73 m2 plochy povrchu tela, Body Surface Area (BSA)) sa odporúča pred liečbou vytitrovať dávku kandesartanu cilexetilu. Odporúčaná počiatočná dávka kandesartanu cilexetilu u týchto pacientov je 4 mg.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Pri miernej alebo stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa odporúča pred liečbou titrácia dávky kandesartanu cilexetilu. Odporúčaná počiatočná dávka kandesartanu cilexetilu u týchto pacientov je 4 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla. Tablety sa zapíjajú vodou, nesmú sa hrýzť, ani drviť. Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 plochy tela).
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene alebo u pacientov s cholestázou.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závrat alebo únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu je menej častá), odporúča sa liečbu ukončiť. 
Liek môže mať za následok pozitívne výsledky v antidopingových testoch.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartan cilexetilom a niektoré hydrochlórtiazidom.
Prestaňte Candesartan/Hydrochlorotiazid Sa ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24