Candesartan HCT Swyssi 8 mg/12,5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 3,20 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 3,20 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 3,20 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 3,20 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Candesartan HCT Swyssi 8 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0309/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5161B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Candesartan HCT Swyssi 8 mg/12,5 mg tbl 30x8 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetilu a hydrochlórtiazid. Obe liečivá pomáhajú znižovať krvný tlak.

Používa sa na liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný monoterapiou kandesartanom cilexetilu alebo monoterapiou hydrochlórtiazidom.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

Dospelí
1 tableta 1x denne.
Maximálny účinok sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.

Osobitné skupiny
Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu, s miernym alebo stredne ťažkým poškodením pečene alebo s miernym až stredne ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min/1,73 m2 BSA)
Dávka kandesartanu cilexetilu má byť titrovaná.
Odporúčaná začiatočná dávka kandesartanu cilexetilu je 4 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla. Tableta sa prehltne a zapije vodou. 
Deliaca ryha slúži na rozdelenie tablety na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva.
Pacientkam plánujúcim tehotenstvo alebo pacientkam, u ktorých sa zistí tehotenstvo, sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 BSA).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením pečene a/alebo s cholestázou. 
Liečba môže spôsobiť potrebu upraviť dávky antidiabetických liekov vrátane inzulínu.
Liek sa má vysadiť pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy.
Pred plánovaným chirurgickým zákrokom má pacient informovať lekára/zubára o užívaní lieku.
Liek môže menej často spôsobiť fotosenzitivitu. 
Pacient má obmedziť vystavovanie sa slnečnému svetlu a UV lúčom a používať primeranú ochranu (ochranný odev, opaľovací krém s vysokým stupňom ochrany). 
Pacientom sa odporúča pravidelné kontrolovanie kože kvôli možnému vzniku nových lézií.
Liek môže spôsobiť závraty a mdloby a narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Liek obsahuje manitol (E421).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartanom cilexetilu a niektoré hydrochlórtiazidom.
Prestaňte Candesartan HCT Swyssi užívať a ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30