Candesartan HCT Swyssi 16 mg/12,5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,19 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,19 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 5,19 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 5,19 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 5,19 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 5,19 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0310/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5162B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Candesartan HCT Swyssi 16 mg/12,5 mg tbl 30x16 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetil a hydrochlorotiazid. Kandesartan cilexetil patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty receptoru angiotenzínu II. Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká (močopudné látky). Obidve liečivá pomáhajú znižovať krvný tlak.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.

Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu:
Odporúčaná úvodná dávka kandesartan cilexetilu je 4 mg. Odporúča sa depléciu objemu a/alebo sodíka korigovať ešte pred podaním lieku.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30‑80 ml/min/1,73 m2 plochy povrchu tela, Body Surface Area (BSA)) sa odporúča titrácia dávky.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Pri miernom až stredne ťažkom chronickom ochorení pečene sa odporúča titrácia dávky kandesartancilexetilu.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla. Tablety sa zapíjajú vodou, nesmú sa hrýzť, ani drviť. Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 plochy tela).
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene alebo u pacientov s cholestázou.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie lieku vysadiť.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závrat alebo únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/100). Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa považuje opätovné podanie diuretika za nevyhnutné, odporúča sa chrániť exponované miesta pred slnkom alebo umelým UVA.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa vo všeobecnosti neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

hydrochlorotiazid , kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30