Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 12,35 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 12,35 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 12,35 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 12,35 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0066/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04791
Názov produktu podľa ŠÚKL
Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg tbl 98x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá:

  • kandesartan cilexetil (ktorý je antagonistom receptora angiotenzínu II);
  • hydrochlorotiazid (ktorý je diuretikum - močopudná látka).

Používa sa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzia) u dospelých pacientov, ak krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný kandesartanom cilexetilom alebo hydrochlorotiazidom, keď sa užívajú samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred zmenou liečby z monoterapie sa odporúča vytitrovať dávku jednotlivých zložiek. 
V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

Dospelí
1 tableta 1x denne.
Maximálny antihypertenzný účinok sa obvykle dosiahne v priebehu 4 týždňov od začiatku liečby.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
Odporúča sa titrácia dávky.
Môže sa zvážiť úvodná dávka 4 mg kandesartan cilexetilu.

Pacienti s miernou až stredne ťažkou poruchou funkciou obličiek/pečene 
Odporúčaná počiatočná dávka kandesartanu cilexetilu u týchto pacientov je 4 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas 1. trimestra.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 BSA).
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene a/alebo u pacientov s cholestázou.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie tiazidov vysadiť.
Pacienti s diabetom môžu potrebovať úpravu dávky antidiabetických liečiv.
Počas liečby sa môže objaviť závrat alebo únava, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu. 
Pacient má obmedziť vystavovanie sa slnečnému svetlu a UV lúčom a používať primeranú ochranu (ochranný odev, opaľovací krém s vysokým stupňom ochrany). 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste si uvedomovali, aké vedľajšie účinky to môžu byť. Niektoré z vedľajších účinkov Candesartanu HCT ratiopharm sú vyvolané kandesartanom cilexetilom a niektoré sú vyvolané hydrochl ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36