Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,89 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 1,89 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
12/22 1,89 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
11/22 1,89 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
10/22 1,89 € 4,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0066/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04786
Názov produktu podľa ŠÚKL
Candesartan HCT ratiopharm 16 mg/12,5 mg tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá:

  • kandesartan cilexetil (ktorý je antagonistom receptora angiotenzínu II),
  • hydrochlorotiazid (ktorý je diuretikum - močopudná látka).

Tento liek sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzia) u dospelých pacientov. Liek sa užíva, ak krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný kandesartanom cilexetilom alebo hydrochlorotiazidom, keď sa užívajú samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.
Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu:
Môže sa zvážiť úvodná dávka 4 mg kandesartan cilexetilu. Odporúča sa depléciu objemu a/alebo sodíka korigovať ešte pred podaním lieku.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑80 ml/min/1,73 m2 plochy povrchu tela, Body Surface Area (BSA)) sa odporúča pred liečbou vytitrovať dávku kandesartanu cilexetilu. Odporúčaná počiatočná dávka kandesartanu cilexetilu u týchto pacientov je 4 mg.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Pri miernej alebo stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa odporúča pred liečbou titrácia dávky kandesartanu cilexetilu. Odporúčaná počiatočná dávka kandesartanu cilexetilu u týchto pacientov je 4 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase a nezávisle od jedla. Tablety sa prehĺtajú vcelku, nesmú sa hrýzť, ani drviť a zapíjajú sa vodou. Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 BSA).
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene alebo u pacientov s cholestázou.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie tiazidov vysadiť.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty alebo únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa vo všeobecnosti neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek sa nemá podávať pacientom, u ktorých sa v minulosti vyskytol ARDS po užití hydrochlórtiazidu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste si uvedomovali, aké vedľajšie účinky to môžu byť. Niektoré z vedľajších účinkov Candesartanu HCT ratiopharm sú vyvolané kandesartanom cilexetilom a niektoré sú vyvolané hydrochlór ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36