Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,29 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/21 3,29 € (0,0 %) 12,70 € (0,0 %)
12/20 3,29 € (0,0 %) 12,70 € (0,0 %)
11/20 3,29 € (0,0 %) 12,70 € (0,0 %)
10/20 3,29 € 12,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CAMPRAL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0170/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56150
Názov produktu podľa ŠÚKL
CAMPRAL tbl ent 84x300 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Campral je liek, ktorý napomáha udržať abstinenciu u pacientov závislých od alkoholu. U detí a ľudí starších ako 65 rokov nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s liečbou Campralom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí > 60 kg 
2 tablety 3x denne (2 tablety ráno, na obed a večer). 

Dospelí < 60 kg 
4 tablety v 3 dávkach (2 tablety ráno, 1 na obed a večer). 

Účinná hladina lieku je dosiahnutá po 7 dňoch od začiatku liečby. 
Odporúčaná dĺžka liečby je 1 rok. 

Vynechanie dávky
Ak pacient zabudne užiť 1 dávku lieku, užije obe tablety dotatočne. Ďalšia plánovaná dávka potom nasleduje v obvyklom čase.  

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú vcelku, pred jedlom (jedlo znižuje vstrebávanie) a zapijú sa malým množstvom tekutiny. Tablety sanesmú hrýzť. 

Upozornenie 

Liek sa smie podávať v priebehu gravidity len po dôkladnom zvážení rizika a prínosu, v prípade keď pacientka nemôže abstinovať od alkoholu bez liečby a v prípade následného rizika fetotoxicity a teratogenity v dôsledku požívania alkoholu.
Liek sa nesmie podávať dojčiacim matkám. 
Liek sa neodporúča užívať ak máte menej ako 18 rokov alebo viac ako 65 rokov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používat ... viac >

Účinné látky

akamprosát

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36