Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Calfoset
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/0014/95-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
960149501
Názov produktu podla ÚŠKVBL
Calfoset inj. 100 ml
Aplikačná forma
INJ - Injekcia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

CALFOSET injekčný roztok pre kone, hovädzí dobytok, kozy, ošípané a odstavčatá

Liečba a prevencia chorôb spojených s nedostatkom vápnika, fosforu a horčíka:

  • hypokalciémia a puerperálna paréza
  • rôzne formy tetánie: transportná a pastvinová tetánia, tetánia počas gravidity a laktácie
  • poruchy v metabolizme vápnika, fosforu a horčíka, najmä počas gravidity
  • rachitída u mladých zvierat, osteomalácia u starých zvierat
  • alergia, toxikóza, puerperálna hemoglobinúria, morbus maculosus, urtikária, exantém,
  • hemoragická diatéza, hematúria a myoglobinúria
  • paréza z dôvodu nedostatku vápnika alebo fosforu spôsobená rôznymi príčinami
  • prídavná terapia pri intoxikácii olovom, fluórom alebo kyselinou šťavelovou

Len pre zvieratá - vydáva sa len na veterinárny predpis.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Liek sa môže podávať intravenózne, intramuskulárne alebo subkutánne.
 

Kone (500 kg): 80-100 ml i.v.
Hovädzí dobytok (500 kg): 80-215 ml i.v., i.m., s.c.
Ovce, kozy: 15-25 ml i.v., i.m., s.c.
Ošípané: 15-25 ml i.v., i.m., s.c.
Odstavčatá: 2-3 ml i.m., s.c.
V prípade potreby sa môže dávka po 24 hodinách opakovať.

Najviac 50 ml lieku sa môže podať intramuskulárne alebo subkutánne na jedno miesto podania injekcie. Osobitná opatrnosť sa odporúča pri používaní lieku u zvierat s ochoreniami srdca alebo obličiek.

OCHRANNÁ LEHOTA
Mäso a orgány: 0 dní
Mlieko: 0 dní

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE
Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Čas použiteľnosti použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu. 28 dní.
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Použitie počas gravidity, laktácie
Liek sa môže používať počas gravidity a laktácie.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám.
Ak dôjde ku kontaktu s očami, vypláchnuť ich veľkým množstvom pitnej vody.

Liek nepodávať súbežne s digitalisovými liekmi, pretože môže spôsobiť arytmiu alebo poruchy vo vedení vzruchu v srdci.
Súbežné podávanie vápnika a vitamínu D alebo jeho analógov môže spôsobiť hyperkalciémiu.

Vzhľadom na možné inkompatibility sa neodporúča miešanie s inými liekmi. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávať pri teplote do 25°C.  Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.