Budenofalk 3 mg cps ent 50x3 mg (blis.Al/PVC/PVDC)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 41,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,28 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 40,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,41 € (+46,4 %) 40,82 € (-0,3 %)
06/19 0,28 € (0,0 %) 40,95 € (0,0 %)
05/19 0,28 € (0,0 %) 40,95 € (0,0 %)
04/19 0,28 € 40,95 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, GIT, GER, INT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0041/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64786
Názov produktu podľa ŠÚKL
Budenofalk 3 mg gastrorezistentné kapsuly cps ent 50x3 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
CPS ENT - Gastrorezistentná kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Indukcia remisie Crohnovej choroby u pacientov s miernou až stredne ťažkou formou s postihnutím ilea a/alebo vzostupného tračníka. Budenofalk sa nedá použiť na liečbu pacientov s Crohnovou chorobou postihujúcou horné úseky zažívacieho traktu.
Extraintestinálne symptómy, napr. postihnutie kože, očí alebo kĺbov, terapia Budenofalkom vzhľadom na lokálny účinok pravdepodobne neovplyvní.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 kapsula 3xdenne (ráno, na obed a večer). Kapsuly sa užívajú asi 30 minút pred jedlom, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak má pacient problémy s prehĺtaním môže sa kapsula otvoriť, pričom jej obsah sa zmieša s polievkovou lyžicou jablkovej šťavy a tak sa požije (obsah kapsuly sa nemá drviť ani žuvať!). Pacientovi treba zabezpečiť dostatočný prísun tekutín. Dĺžku užívania stanoví lekár.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Budenofalk 3 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vyhodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcich skupinách frekvencií:
Veľmi časté: viac ako 1 na 10 pacientov
Časté: menej ako 1 na 10 pacientov, ale viac ako 1 na 100 pacientov ... viac >

Účinné látky

budesonid (budezonid)

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36