Brufen retard 800 tbl flp 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,65 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,21 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 3,21 € (0,0 %) 1,44 € (0,0 %)
07/20 3,21 € (0,0 %) 1,44 € (0,0 %)
06/20 3,21 € (0,0 %) 1,44 € (0,0 %)
05/20 3,21 € 1,44 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brufen retard 800
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0659/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23089
Názov produktu podľa ŠÚKL
BRUFEN RETARD 800 mg tbl flp 30x800 mg (blis. PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLP - Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén a patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Liek potláča zápal, tlmí bolesť a znižuje horúčku. Je indikovaný pri reumatoidnej artritíde a osteoartróze.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 12 rokov: užívajú sa 2 tablety večer. Dávka sa môže zvýšiť na 3 tablety denne, rozdelené do rannej a večernej dávky. Maximálna denná dávka je 3 tablety (2 400 mg). Vo výnimočných prípadoch dávka môže byť zvýšená na 4 tablety (3 200 mg), ak je to nutné, ale pacient musí byť starostlivo sledovaný.

Starší pacienti: ak je liečba nevyhnutná, má sa podávať najnižšia účinná dávka čo najkratší čas. Počas liečby sa má pacient pravidelne monitorovať z hľadiska možného výskytu gastrointestinálneho krvácania. V prípade zníženej funkcie obličiek alebo pečene sa má dávkovanie stanoviť individuálne.

Porucha funkcie pečene a/alebo obličiek: je potrebná zvýšená opatrnosť. Dávkovanie sa má stanoviť individuálne. Má sa užívať najnižšia možná dávka a monitorovať hepatálne a/alebo renálne funkcie.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Spôsob použitia

Na dosiahnutie rýchlejšieho nástupu účinku je možné dávku užiť nalačno. Pacientom s citlivým žalúdkom sa odporúča, aby liek užili s jedlom. Tablety sa užívajú vždy vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa nemajú žuť, rozlomiť, rozdrviť ani cmúľať. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek nie je určený deťom mladším ako 12 rokov. Pre túto skupinu pacientov sú k dispozícii iné vhodnejšie liekové formy ibuprofénu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým zlyhávaním pečene, s ťažkým zlyhávaním obličiek (glomerulárna filtrácia menej ako 30 ml/min).
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/100).
Počas liečby môže dôjsť k ovplyvneniu reakčného času, čo je potrebné vziať do úvahy v prípade potreby zvýšenej pozornosti (vedenie vozidla alebo obsluha strojov).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať bezodkladnú lekársku pom ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36