Brufen Combi 500 mg/200 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PVDC) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Brufen Combi 500 mg/200 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0188/23-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4255E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brufen Combi 500 mg/200 mg tbl flm 20x500 mg/200 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,95 €

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá:

  • ibuprofén - patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). NSAID zmierňujú bolesť, znižujú opuch a horúčku;
  • paracetamol - analgetikum, ktoré účinkuje na zmiernenie bolesti a horúčky iným spôsobom ako ibuprofén.

Používa sa u dospelých na krátkodobú symptomatickú liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako je:

  • bolesť hlavy (nie migrény), chrbta, zubov a svalov;
  • menštruačná bolesť;
  • príznaky prechladnutia a chrípky a bolesť hrdla.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním čo najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby potrebnej na úľavu od príznakov.

Dospelí
Užíva sa 1 tableta najviac 3x denne s intervalom medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín.
Ak dávka 1 tablety nezmierni príznaky, môžu sa užiť maximálne 2 tablety najviac 3x denne. Táto dávka je určená len pre pacientov s telesnou hmotnosťou najmenej 60 kg. Interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 6 hodín.
Maximálna denná dávka, ktorá sa nesmie prekročiť za 24 hodín, je 6 tabliet (3 000 mg paracetamolu, 1 200 mg ibuprofénu).

Starší pacienti
Má sa použiť najnižšia účinná dávka počas čo najkratšej doby.

Porucha funkcie obličiek
Rýchlosť glomerulárnej filtrácie 10-50 ml/min: dávka paracetamolu sa má znížiť na 500 mg každých 6 hodín.
Dávka sa má udržiavať na čo najnižšej úrovni a má sa monitorovať funkcia obličiek.

Porucha funkcie pečene
Dávka sa má nastaviť individuálne a má sa udržiavať na čo najnižšej úrovni alebo má byť predĺžený dávkovací interval.

Dĺžka liečby
Len na krátkodobé použitie.
Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú alebo ak je potrebné tento liek užívať viac ako 3 dni, pacient sa má poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Na perorálne použitie. Tablety sa majú zapiť pohárom vody.
Na minimalizovanie nežiaducich účinkov sa odporúča užívať tablety s jedlom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Liek sa nemá podávať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. 
Ak liek užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť, alebo počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.
Pri krátkodobej liečbe v odporúčaných dávkach nie je zvyčajne potrebné prerušenie dojčenia.
Liek môže poškodiť plodnosť žien, a preto sa neodporúča ženám, ktoré plánujú tehotenstvo. Tento jav je reverzibilný po ukončení liečby.
Liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním obličiek/pečene.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene vrátane Gilbertovho syndrómu.
Liek sa nesmie užívať spolu s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol alebo ibuprofén.
Použitie lieku sa musí ukončiť pri prvom výskyte vyrážky, lézií na slizniciach alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity.
Bolesť hlavy spôsobená nadmerným užívaním analgetík (pri dlhodobej liečbe > 3 mesiace a častom používaní) sa nemá liečiť zvyšovaním dávky.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (závrat, ospalosť, únava a poruchy zraku).
Počas liečby je nutné vyhnúť sa konzumácii alkoholu.
Veľmi zriedkavo (< 1/10 000) sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE UŽÍVAŤ tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytnú:
- prejavy črevného krvácania (silná bolesť žalúdka, vracanie krvi alebo tekutiny s časticami podobnými kávovej usad ... viac >

Účinné látky

ibuprofén, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48