BROXIVAN 6 mg/ml perorálny roztok sol por (fľ.skl.hnedá+plast.odmer.) 1x200 ml

Mohlo by vás zaujímať

BROXIVAN 6 mg/ml perorálny roztok
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0252/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8708D
Názov produktu podľa ŠÚKL
BROXIVAN 6 mg/ml perorálny roztok sol por 1x200 ml/1200 mg (fľ.skl.hnedá+plast.odmer.)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 9,10 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ambroxol. Patrí do skupiny liekov nazývaných mukolytiká, ktoré znižujú viskozitu hlienu, robí ho tekutým a uľahčujú jeho vylučovanie. 

  • Liek je indikovaný na rozpúšťanie hlienu pri ochoreniach priedušiek a pľúc s hustým hlienom, u dospelých.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 15. 1. 2024.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml perorálneho roztoku obsahuje 6 mg ambroxólium-chloridu.

Dospelí: 10 ml 2x denne (každých 12 hodín), čo znamená denne maximálne 120 mg ambroxólium-chloridu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene
V prípade stredne závažnej až závažnej poruchy funkcie obličiek/pečene sa má dávka ambroxólium-chloridu upraviť (pozri časti 4.4).

Bez porady s lekárom nemá liečba trvať viac ako 5 dní.

Spôsob použitia

Perorálny roztok sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Balenie obsahuje odmerku. 

Upozornenie 

Počas podávania lieku v tehotenstve je potrebné použiť obvyklé preventívne opatrenia. Liek sa neodporúča najmä v 1. trimestri gravidity.
Liek sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie sa neodporúča, pretože nie sú dostatočné skúsenosti s používaním ambroxolu u ľudí.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 2 roky.
U pacientov s histamínovou intoleranciou je potrebná opatrnosť.
Liek obsahuje pomocnú látku kyselinu benzoovú.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
- zmena chuti
- nevoľnosť
- znížená citlivosť v ústach a hltane (trubice do žalúdka a pľúc)
Menej ča ... viac >

Účinné látky

ambroxoliumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24