Bromazepam Medreg 1,5 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bromazepam Medreg 1,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0396/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3216D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bromazepam Medreg 1,5 mg tbl 30x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo bromazepam, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínových anxiolytík (liekov proti úzkosti). V nižších dávkach brómazepam selektívne zmierňuje napätie a úzkosť. Vo vysokých dávkach sa prejavia sedatívne a svalovo-relaxačné vlastnosti.

Liek sa používa:

  • na krátkodobú symptomatickú liečbu úzkosti ťažkého stupňa, vrátane úzkostných porúch spojených s psychosomatickým, organickým alebo psychogénnym ochorením alebo poruchou.
  • doplnkovú liečbu psychoterapie úzkosti a psychogénnych reakcií sprevádzajúcich alkoholizmus a alkoholický abstinenčný syndróm.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná dávka pre ambulantných pacientov je 1,5 až 3 mg 2-3x denne.
Ťažké stavy, najmä v nemocnici: 6 až 12 mg 2-3 x denne.
Liečba sa začína nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú na optimálnu hladinu. V určitých prípadoch môže byť nutné predĺženie doby liečby nad maximálnu odporúčanú dĺžku. Ak je tomu tak, je nutné prehodnotenie stavu pacienta odborníkom.
Maximálna denná dávka podávaná vo výnimočných prípadoch je 60 mg, rozdelená do viacerých dávok.

Starší a/alebo oslabení pacienti
Majú užívať nižšie dávky. Nesmú presiahnuť polovicu normálne odporúčaných dávok.
Nižšie dávky sa tiež odporúčajú u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou kvôli súvisiacemu riziku respiračnej depresie.

Pacienti s poškodením pečene alebo obličiek
Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek vyžadujú nižšie dávky z dôvodu individuálnych rozdielov v citlivosti a farmakokinetike.

Dĺžka liečby
Doba trvania liečby má byť čo najkratšia a nemá byť dlhšia ako 8 až 12 týždňov, vrátane doby potrebnej na postupné znižovanie dávky.
Dĺžka liečby nemá prekročiť tento časový interval bez predchádzajúceho prehodnotenia stavu pacienta.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia:

Tablety sa užívajú pred jedlom alebo počas jedla s dostatočným množstvom tekutiny.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdelenie na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie:

Použitie bromazepamu počas tehotenstva sa môže sa zvážiť, pokiaľ budú prísne dodržané terapeutické indikácie a dávkovanie.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Použitie lieku je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Liek sa má používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s anamnézou alkoholizmu alebo užívania drog.
Benzodiazepíny sa nemajú používať samotné na liečbu depresie alebo úzkosti spojenej s depresiou.
Liečba benzodiazepínmi môže viesť k tolerancii a rozvoju fyzickej a psychickej závislosti.
Liek môže negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. 
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neznáme: (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)
Precitlivenosť, šok ako následok alergickej reakcie, opuch tváre a hrdla (angioedém), zmätenosť, emocionálna porucha, zmena libida (se ... viac >

Účinné látky

bromazepam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36