Briviact 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 75 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 116,56 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 116,56 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 116,56 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 116,56 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 116,56 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 116,56 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Briviact 75 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1073/014
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7964B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Briviact 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x75 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo brivaracetam. To patrí do skupiny liekov nazývaných „antiepileptiká“. Tieto lieky sa používajú na liečbu epilepsie.

Použitie:

  • u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 4 rokov na liečbu určitých foriem epilepsie s parciálnymi záchvatmi s alebo bez sekundárnej generalizácie (parciálne záchvaty sú záchvaty, ktoré začínajú ovplyvnením iba jednej strany mozgu. Tieto parciálne záchvaty sa môžu rozšíriť a postihnúť rozsiahlejšie oblasti na obidvoch stranách mozgu – čo sa nazýva „sekundárna generalizácia“)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 
Odporúčaná začiatočná dávka je buď 50 mg/deň alebo 100 mg/deň, na základe posúdenia potenciálnych nežiaducich účinkov lekárom. Dávka sa má podávať v 2 rovnakých rozdelených dávkach, 1x ráno a 1x večer. Na základe individuálnej odpovede a znášanlivosti pacienta sa môže upraviť v rozmedzí 50 mg/deň - 200 mg/deň.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s chronickým ochorením pečene, u detí a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou 50 kg alebo vyššou sa má zvážiť začiatočná dávka 50 mg/deň. Vo všetkých štádiách poruchy funkcie pečene sa odporúča maximálna denná dávka 150 mg, podávaná v 2 rozdelených dávkach.

Deti (vo veku od 4 rokov) a dospievajúci pacienti s telesnou hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:
Ako dospelí (viď vyššie). Odporúčaná udržiavacia dávka je 100 mg/deň. 

Deti (vo veku od 4 rokov) a dospievajúci pacienti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Odporúčaná začiatočná dávka je 1 mg/kg/deň. Liek sa takisto môže začať podávať v dávke 2 mg/kg/deň na základe lekárskeho posúdenia potreby kontrolovať záchvaty. Dávka sa má podávať v 2 rovnomerne rozdelených dávkach, 1x ráno a 1x večer. Odporúčaná udržiavacia dávka je 2 mg/kg/deň. Na základe individuálnej odpovede pacienta môže byť dávka upravená v rámci rozmedzia účinnej dávky od 1 do 4 mg/kg/deň.

Doplňujúce informácie o dávkovaní pre deti su uvedené v tabuľke 1 v SPC časť 4.2

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Zabudnutá dávka
Ak pacienti zabudnú užiť jednu alebo viac dávok, odporúča sa užiť jednu dávku ihneď, ako si spomenú a nasledujúcu dávku užiť vo zvyčajnom čase ráno alebo večer.

Ukončenie liečby:
Ak sa má podávanie brivaracetamu ukončiť, odporúča sa postupné znižovanie o 50 mg/deň v týždennom intervale. Po týždni liečby dávkou 50 mg/deň sa odporúča v poslednom týždni liečby dávka 20 mg/deň.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa užívajú 1x ráno a 1x večer, každý deň približne v rovnakom čase. Majú sa užívať perorálne, prehĺtať celé a zapíjať tekutinou. Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je klinicky nevyhnutné.
Lekári by mali so ženami vo fertilnom veku, ktoré užívajú brivaracetam prediskutovať plánované rodičovstvo a antikoncepciu.
Je potrebné sa rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť podávanie brivaracetamu.
Bezpečnosť a účinnosť brivaracetamu u novorodencov a detí vo veku menej ako 4 roky neboli doteraz stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je pri podávaní odporúčaná zvýšena opatrnosť. 
Pacientom v konečnom štádiu ochorenia obličiek, ktorí sú liečení dialýzou, sa podávanie brivaracetamu neodporúča. 
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obshauje laktózu.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

brivaracetam

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48