Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok plv inh 375 µg/1 dávka, 1x60 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 32,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,65 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 32,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,65 € (0,0 %) 32,16 € (0,0 %)
05/24 0,65 € (0,0 %) 32,16 € (0,0 %)
04/24 0,65 € (0,0 %) 32,16 € (0,0 %)
03/24 0,65 € 32,16 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/781/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2192A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok plv inh 1x60x375 µg/1 dávka (inh.plast./nehrdz.oceľ)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aklidínium, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných bronchodilatátory. Uvoľňuje dýchacie cesty a pomáha udržiavať bronchioly (priedušničky) otvorené. 

Používa sa u dospelých pacientov na zmiernenie príznakov CHOCHP, závažného, dlhodobého ochorenia pľúc, prejavujúceho sa ťažkosťami pri dýchaní. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
1 inhalácia (322 μg) 2x denne (ráno a večer).

Spôsob použitia

Inhalačný prášok je určený na inhalačné použitie. Používa sa nezávisle od jedla.

Pred inhaláciou sa stlačí zelené tlačidlo úplne nadol, čím sa inhalátor naplní dávkou a červená farba v kontrolnom okienku sa zmení na zelenú.
Pri inhalácii je hlava vo vzpriamenej polohe, náustok sa vloží medzi pery a pevne sa nimi zovrie.
Inhaluje sa hlbokým nádychom a pokračuje sa tak dlho ako je to možné. 

Počas inhalácie nemá byť stlačené zelené tlačidlo.
Po vybratí inhalátora z úst sa dych zadrží na čo najdlhšie.
Vydýchne sa pomaly mimo inhalátora.
Po skončení inhalácie sa objaví v kontrolnom okienku červená farba.

Po aplikácii lieku sa inhalátor utrie suchou utierkou/papierovou vreckovkou.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente na strane 33.

Upozornenie 

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.
Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.

Liek nie je určený na liečbu detí do 18 rokov.
Niektorí pacienti môžu v ústach pociťovať jemnú sladkú alebo mierne horkú chuť, alebo majú pocit zrniek v ústach.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne závrat alebo rozmazané videnie, neodporúča sa viesť vozidlá.
Liek obsahuje laktózu.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení je 90 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (môžu postihnúť až 1 pacienta z 1 000). Ihneď prestaňte používať liek a obráťte sa na svojho lekára, ak vám opuchne tvár, hrdlo, pery alebo jazyk (s ... viac >

Účinné látky

aklidínium

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36