Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok plv inh 375 µg/1 dávka, 1x60 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 35,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 34,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/20 0,68 € (0,0 %) 34,47 € (0,0 %)
10/20 0,68 € (0,0 %) 34,47 € (0,0 %)
09/20 0,68 € (0,0 %) 34,47 € (0,0 %)
08/20 0,68 € 34,47 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/781/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2192A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bretaris Genuair 322 mikrogramov inhalačný prášok plv inh 1x60x375 µg/1 dávka (inh.plast./nehrdz.oceľ)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje aklidíniumbromid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných bronchodilatátory. Bronchodilatátory uvoľňujú dýchacie cesty a pomáhajú udržiavať bronchioly (priedušničky) otvorené. 

Používa sa na zmiernenie príznakov CHOCHP, závažného, dlhodobého ochorenia pľúc, prejavujúceho sa ťažkosťami pri dýchaní. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.
Dospelí: 1 inhalácia 2x denne.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie.

Pred inhaláciou sa stlačí zelené tlačidlo úplne nadol, čím sa inhalátor naplní dávkou a červená farba v kontrolnom okienku sa zmení na zelenú. Pri inhalácii je hlava vo vzpriamenej polohe, náustok sa vloží medzi pery a pevne sa nimi zovrie. Inhaluje sa hlbokým nádychom a pokračuje sa tak dlho ako je možné. 
Počas inhalácie nemá byť stlačené zelené tlačidlo. Inhalátor sa vyberie z úst a dych sa zadrží čo najdlhšie. Pomalý výdych sa spraví mimo inhalátora. Po skončení inhalácie sa objaví v kontrolnom okienku červená farba.
Po aplikácii lieku sa inhalátor utrie suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.
Ďalšie pokyny na zaobchádzanie s inhalátorom, pozri SPC časť 6.6.

Upozornenie 

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek nie je určený na liečbu detí do 18 rokov.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne závrat, rozmazané videnie, neodporúča sa viesť vozidlá.
Liek obsahuje laktózu.
Po 1. otvorení blistra sa má liek spotrebovať do 90 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (môžu postihnúť až 1 pacienta z 1 000). Ihneď prestaňte používať liek a obráťte sa na svojho lekára, ak vám opuchne tvár, hrdlo, pery alebo jazyk (s ťažk ... viac >

Účinné látky

aklidínium

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36