BODE Korsolex plus dezinfekcia nástrojov a endoskopov, 1x2 l

Mohlo by vás zaujímať

BODE Korsolex plus
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/1016/D/08/2/CCHL
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Dezinfekčný prípravok na nástroje bez obsahu aldehydov so silným čistiacim účinkom.

Korsolex® plus je moderný bezaldehydový prípravok na dezinfekciu lekárskych nástrojov, ktorý v sebe spája vynikajúci čistiaci efekt so širokým rozsahom použitia. Korsolex® plus má vynikajúcu materiálovú znášanlivosť a môže sa preto používať na dezinfekciu spojenú s čistením termostabilných a termolabilných nástrojov (flexibilných endoskopov) manuálne alebo cirkulačnou metódou, rovnako ako aj v ultrazvukovom kúpeli.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Korsolex® plus je koncentrovaný prípravok, ktorý sa musí riediť presne podľa odporúčaní, a vždy sa musí dodržať doba pôsobenia. Všetky nástroje sa musia rozobrať na jednotlivé časti a úplne navlhčiť roztokom Korsolex® plus. Na nástroji nesmú byť žiadne bubliny ani iné neprístupné miesta, kam sa roztok nedostane. Po vybratí nástroja z dezinfekčného roztoku je potrebné ho dôkladne opláchnuť tečúcou vodou.  Voda na oplachovanie musí mať minimálne kvalitu pitnej vody. Pre vysoko kvalitné nástroje odporúčame použiť demineralizovanú vodu.

Upozornenie: Korsolex® plus nie je kompatibilný s prípravkami obsahujúcimi aldehydy. Z tohto dôvodu sa pred alebo po dezinfekcii Korsolexom plus nesmú používať žiadne aldehydové prípravky.
V prípade striedania prípravkov na báze amínov a aldehydov je bezpodmienečne nutné medzi použitím týchto dvoch účinných látok dôkladné mechanické čistenie pomocou detergentu a záverečné opláchnutie minimálne 15 min.

Pri použití prípravku je potrebné vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami.