Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tbl 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,19 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,93 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/19 0,19 € (0,0 %) 0,93 € (0,0 %)
02/19 0,19 € (0,0 %) 0,93 € (0,0 %)
01/19 0,19 € (0,0 %) 0,93 € (0,0 %)
12/18 0,19 € 0,93 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bisoprolol-ratiopharm 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0014/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33446
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tbl 30x5 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú betablokátory. Tieto lieky spomaľujú srdcovú aktivitu, čím znižujú krvný tlak. Liek sa môže použiť na liečbu srdcovej angíny (bolesť v hrudníku zapríčinená upchaním tepien, ktoré zásobujú srdcový sval) alebo hypertenzie (vysoký krvný tlak).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dospelí: Dávkovanie sa má upravovať individuálne. Odporúča sa začať najnižšou možnou dávkou. Zvyčajná dávka je 10 mg 1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene: nemá sa prekročiť denná dávka 10 mg.

Tablety sa užívajú každý deň približne v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie:
Liek je kontraindikovaný v gravidite a v období dojčenia.
Neodporúča sa používanie lieku u detí.
Liečba je dlhodobá, o presnej dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie prerušiť náhle, dávkovanie sa má znižovať pomaly s týždňovým intervalom zníženia dávky na polovicu. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Pri užívaní lieku môže byť zhoršená schopnosť vedenia vozidla alebo obsluhy strojov, najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť rôzne často:
Ø Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôbØ Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôbØ Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osô ... viac >

Účinné látky

bisoprolol fumarát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36