BISOCARD 5 mg tbl flm (blis.Al/PVC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,71 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,78 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,93 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/19 0,78 € (0,0 %) 0,93 € (0,0 %)
02/19 0,78 € (0,0 %) 0,93 € (0,0 %)
01/19 0,78 € (0,0 %) 0,93 € (0,0 %)
12/18 0,78 € 0,93 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BISOCARD 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0366/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58856
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bisocard 5 mg tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny kardioselektívnych beta-blokátorov. Znižuje krvný tlak znížením ejekčnej frakcie a prietoku krvi periférnymi cievami, ako aj inhibíciou uvoľňovania renínu obličkami. Znižuje frekvenciu i kontrakciu srdca, čím znižuje i požiadavky srdcového svalu na kyslík. Používa sa pri arteriálnej hypertenzii a ischemickej chorobe srdca (angina pectoris).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dospelí:
Dávkovanie je individuálne. Liečba sa začína nízkou dávkou, ktorá sa postupne pomaly zvyšuje. Zvyčajná dávka je 5 mg (1 tableta) 1x denne.
Pri miernych formách hypertenzie je postačujúca dávka 2,5 mg denne. Dávka môže byť zvýšená na 10 mg (2 tablety) 1x denne. Ďalšie zvýšenie dávky je možné len vo výnimočných prípadoch.
Pacienti s terminálnou renálnou insuficienciou a pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene: nesmie sa prekročiť dávka 10 mg denne.

Odporúča sa postupne znižovať dávku (najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca), pod dohľadom lekára.

Tablety sa užívajú každý deň v tom istom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie:
Liek sa neodporúča užívať počas gravidity a v období dojčenia. Ak tehotná žena užíva tento liek, liečba sa musí prerušiť minimálne 72 hodín pred plánovaným pôrodom.
Liek je kontraindikovaný u detí.
Liečba je dlhodobá a nesmie sa prerušiť náhle, o dĺžke liečby rozhoduje lekár. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Pri užívaní lieku môže byť zhoršená schopnosť vedenia vozidla alebo obsluhy strojov, najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Bisocard môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť únava a slabosť, závraty, bolesti hlavy, poruchy spánku, živé sny a psychické zmeny (depresívne ladenie a pod.). Tieto príznaky sú zvyčajne ľahšieho stupňa a vymizn ... viac >

Účinné látky

bisoprolol fumarát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36