Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,99 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,86 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 1,99 € (0,0 %) 1,86 € (0,0 %)
07/20 1,99 € (0,0 %) 1,86 € (0,0 %)
06/20 1,99 € (0,0 %) 1,86 € (0,0 %)
05/20 1,99 € 1,86 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BISOBELA 5 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0045/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
47492
Názov produktu podľa ŠÚKL
BISOBELA 5 mg tablety tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVdC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú betablokátory. Tieto lieky spomaľujú srdcovú aktivitu, čím znižujú krvný tlak. Liek sa môže použiť na liečbu srdcovej angíny (bolesť v hrudníku zapríčinená upchaním tepien, ktoré zásobujú srdcový sval) alebo hypertenzie (vysoký krvný tlak).
Liek sa v kombinácii s inými liekmi môže používať na liečbu srdcového zlyhania, ktoré je pod kontrolou. Srdcové zlyhanie sa vyskytuje, ak je srdcový sval príliš slabý na to, aby zabezpečil dostatočný obeh krvi v tele. To má za následok dýchavičnosť a vznik opuchov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dospelí:
Hypertenzia, chronická stabilná angina pectoris: dávkovanie sa má upraviť individuálne. Odporúča sa začať najnižšou možnou dávkou. Zvyčajná dávka je 10 mg 1x denne, maximálna odporúčaná dávka 20 mg denne.
Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene: neodporúča sa prekročiť dennú dávku 10 mg. Táto dávka sa môže prípadne rozdeliť na dve dávky denne.
Pri znižovaní dávky sa má postupovať pomaly, pričom dávka sa má každý deň znížiť o polovicu.

Chronické srdcové zlyhanie: liečba sa má začať postupnou titráciou dávky podľa nasledujúcich krokov: podáva sa 1,25 mg 1x denne počas 1 týždňa (vhodné je voliť nižšie dávkované formy). Ďalšie zvyšovanie dávky má byť na základe tolerancie pacienta na dávku: ak je dávka dobre tolerovaná, má sa zvýšiť na 2,5 mg (pol tablety) 1x denne počas druhého týždňa, ďalej sa zvýši na 3,75 mg 1x denne počas tretieho týždňa (vhodné je voliť nižšie dávkované formy), ďalej na 5 mg (1 tableta) 1x denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ďalej sa zvýši na 7,5 mg (1 a pol tablety) 1x denne počas nasledujúcich 4 týždňov. Ak je dávka dobre tolerovaná, zvýši sa na 10 mg (2 tablety) 1x denne, ako udržiavaciu liečebnú dávku.
Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg 1x denne.
V prípade, že dávka betablokátora nie je dobre tolerovaná, má sa zvážiť postupné znižovanie dávky.

Tablety sa užívajú ráno, v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nesmú hrýzť.

Upozornenie:
Liek sa neodporúča užívať počas gravidity a v období dojčenia.
Neodporúča sa používanie lieku u detí.
Pri začatí liečby bisoprololom musia byť pacienti stabilizovaní (bez akútneho zlyhávania).
Liečba je dlhodobá a nemá sa prerušiť náhle, o dĺžke liečby rozhoduje lekár. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Pri užívaní lieku môže byť zhoršená schopnosť vedenia vozidla alebo obsluhy strojov, najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom požití alkoholu.

Účinné látky

bisoprolol hemifumarát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36