Mohlo by vás zaujímať

BIOGEMA Rýchlotest CRP
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 5,09 €

Popis a určenie

Rýchlo test CRP test na semikvantitatívne stanovenie a monitorovanie koncentrácie CRP vo vzorkách plnej krvi (sérum/plazma).

Test CRP je imunochromatografický test založený na dvoch špecifických protilátkach proti ľudskému CRP. Testovacie čiarky citlivé na koncentráciu umožňujú rýchle semikvantitatívne stanovenie hodnoty CRP vo vzorkách plnej krvi, plazmy a séra.

Zriedená vzorka sa pridá do testovacieho okienka doštičky. Následne sa vzorka pohybuje po testovacom prúžku zdola nahor. Ak testovaná vzorka obsahuje CRP, naviaže sa na konjugát prvej protilátky proti CRP a červeného koloidného zlata, použitého na farebné označenie výsledku. Červený konjugát protilátky proti CRP a koloidného zlata prechádza spolu s tekutinou vzorky cez membránu, na ktorej sa nachádzajú čiarky obsahujúce rôzne koncentrácie druhej protilátky proti CRP. Konjugát protilátky proti CRP a koloidného zlata sa zablokujú na membráne pôsobením protilátok, čím vzniknú červené čiarky. Počet čiarok závisí od koncentrácie CRP vo vzorke. Čím je vyššia hladina CRP vo vzorke, tým viac červených čiarok sa zobrazí na doštičke. Pre kontrolné účely sa v oblasti kontrolnej čiary vždy objaví viditeľná čiara, ktorá naznačuje, že bol použitý správny objem vzorky, a že došlo k nasiaknutiu membrány.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Príprava vzorky
1. Dezinfekčným papierikom si vydezinfikujte konček prsta, v ktorom urobíte vpich na odber vzorky.
2. Pomocou lancety vykonajte vpich do končeka prsta.
3. Pomocou jednorazovej pipety preneste vzorku krvi (séra/plazmy) v množstve 10 μl do skúmavky s tlmivým roztokom, ktorá slúži na zmiešanie tlmivého roztoku so vzorkou krvi (séra, plazmy).
4. Pre riadne premiešanie vzorky krvi (séra, plazmy) obsah skúmavky poriadne pretrepte. Zriedenú vzorku uchovávajte pri izbovej teplote maximálne 8 hodín. Ako vzorku možno použiť aj krv ošetrenú EDTA, citrátom sodným alebo heparínom.

Postup
Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie. Pred vykonaním testu je potrebné vytemperovať test, tlmivý roztok ako aj vzorku krvi (séra/plazmy) na izbovú teplotu (15-30 °C).
1. Vyberte test z uzavretého vrecka a položte ho na čistý, rovný povrch. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vykonajte test do jednej hodiny .
2. Pipetou nakvapkajte 3 - 4 kvapky zriedenej vzorky do testovacieho okienka a spustite časovač.
3. Počkajte, kým sa objavia farebné čiarky. Výsledok odčítajte po 5 minútach. Neinterpretujte výsledky po 8 minútach.

Interpretácia výsledku

1. Pozitívny výsledok
Možná interpretácia hladiny CRP

  • Prítomnosť kontrolnej čiarky (C) a testovacej čiarky (T3) naznačuje minimálnu hladinu CRP 10 mg/l. Normálna hodnota CRP- neprítomný zápal/infekcia.
  • Prítomnosť kontrolnej čiarky (C) a dvoch testovacích čiarok (T3 a T2) naznačuje minimálnu hladinu CRP 30 mg/l. Mierne zvýšená hodnota CRP - vírusová infekcia, mierna bakteriálna infekcia.
  • Prítomnosť kontrolnej čiarky (C) a troch testovacích čiarok (T1, T2 a T3) naznačuje minimálnu hladinu CRP 60 mg/l.. Výrazne zvýšená hodnota CRP - bakteriálna infekcia vyžadujúca liečbu antibiotikami.

2. Negatívny výsledok
Prítomnosť samotnej kontrolnej čiarky (C) bez farebnej testovacej čiarky v testovacom okienku naznačuje hladinu CRP nepresahujúcu 10 mg/l.

3. Neplatný výsledok
Kontrolná čiara sa nezobrazí. Skontrolujte postup a zopakujte ho použitím nového testu. Ak problém pretrváva, prestaňte súpravu používať a kontaktujte svojho distribútora.

Poznámka:
1. Intenzita farby v testovacej oblasti (T) sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie skúmaných látok vo vzorke. Preto považujte akýkoľvek odtieň farby v testovacej oblasti za pozitívny výsledok. Pripomína sa, že ide o semikvantitatívny test, ktorý nedokáže odhaliť presnú koncentráciu skúmaných látok vo vzorke.
2. Najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolných čiarok je nedostatočný objem vzorky, nesprávny postup použitia alebo použitie testu po dátume exspirácie.