Bimaroz 0,3 mg/ml int opo (fľ.LDPE s kvapkadlom) 3x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,41 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 0,00 € (0,0 %) 27,41 € (0,0 %)
10/19 0,00 € (0,0 %) 27,41 € (0,0 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 27,41 € (0,0 %)
08/19 0,00 € 27,41 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bimaroz 0,3 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0032/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9063A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bimaroz 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia int opo 3x3 ml (fľ.LDPE s kvapkadlom)
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje bimatoprost. Patrí do skupiny liekov nazývanej prostamidy. Znižuje vnútroočný tlak v oku zvýšením odtoku tekutiny z oka do krvného obehu. Používa sa na zníženie zvýšeného tlaku v oku. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúča sa instilovať 1 kvapku do spojovkového vaku postihnutého oka (očí) 1x denne večer.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na očné použitie. 
Aby sa zabránilo vstrebaniu roztoku nosnou sliznicou, má byť uzavretý nazolakrimálny (nosovo-slzný) kanál prstami (zatlačením na punktum) počas aplikácie lieku, príp. je vhodné zatvoriť oči po aplikácii.

Upozornenie

Liek sa nesmie podávať počas tehotenstva.
Liek sa môže podávať počas dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 0-18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek môže natrvalo zmeniť farbu dúhovky.
Liek sa nemá podávať častejšie ako 1x denne, pretože sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.
Kontaktné šošovky je potrebné vybrať pred aplikáciou lieku a počkať minimálne 15 minút po aplikácii lieku, kým sa znovu vložia do očí.
Ak je potrebné aplikovať viac liekov, potrebný je odstup medzi jednotlivými liekmi min. 5 minút. Ak sa má aplikovať masť, je potrebné najskôr aplikovať kvapky a potom masť.
Obal lieku sa nemá dotýkať oka, očných viečok ani okolitých častí.
Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, neodporúča sa riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid.
Po 1. otvorení sa liek uchováva pri teplote do 25°C po dobu 4 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používat ... viac >

Účinné látky

bimatoprost

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36