Bilamcar 16 mg/10 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,76 € -0,42 € (-5,8 %)
Dopl. pacienta max. 3,12 € -0,42 € (-11,9 %)
Úhrada poisťovne 3,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 3,12 € (0,0 %) 3,64 € (0,0 %)
09/22 3,12 € (-11,9 %) 3,64 € (0,0 %)
08/22 3,54 € (0,0 %) 3,64 € (0,0 %)
07/22 3,54 € 3,64 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bilamcar 16 mg/10 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0019/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0322D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bilamcar 16 mg/10 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x16 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obashuje liečivá kandesartan-cilexetilu a amlodipín, ktoré patria medzi antihypertenzíva.

Používa sa ako substitučná liečba u dospelých pacientov s esenciálnou hypertenziou, u ktorých je krvný tlak už dostatočne kontrolovaný samostatnými zložkami podávanými súbežne na rovnakej dávkovacej úrovni ako vo fixnej kombinácii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri substitučnej liečbe u dospelých sa užíva 1 kapsula 1x denne. Pacienti majú používať silu zodpovedajúcu ich predchádzajúcej liečbe kandesartanom a amlodipínom ako samostatnými liekmi. 

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v celku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa tekutinou. Kapsuly sa majú užívať každý deň v približne rovnakom čase. Nezapíjať grapefruitovou šťavou ani ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

V druhom a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný, užívanie v prvom trimestri tehotenstva sa neodporúča. 
U dojčiacich žien sa liek neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené.
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo cholestázou.
U pacientov s ťažkou poruchou alebo v terminálnom štádiu poruchy funkcie obličiek (CLcr < 15 ml/min) alebo na hemodialýze sa odporúča opatrnosť. 
Súbežné používanie s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2).
Počas liečby sa môže vyskytnúť ospalosť a závraty, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia < 1/10 000).
Počas liečby sa neodporúča konzumácia grapefruitu a grapefruitovej šťavy.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Bilamcar prestaňte užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorú z nasledujúcich reakcií:
náhly sipot, bolesť v hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním; opuch viečok, tváre al ... viac >

Účinné látky

amlodipín besilát, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36