Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 847,56 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 847,56 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/19 0,00 € (0,0 %) 847,56 € (0,0 %)
11/19 0,00 € (0,0 %) 847,56 € (0,0 %)
10/19 0,00 € 847,56 €
09/19 - -
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. INF
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1289/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8408C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg/200 mg/25 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje tri liečivá:

  • biktegravir, antiretrovírusový liek známy ako inhibítor prenosu reťazcov integrázou (INSTI)
  • emtricitabín, antiretrovírusový liek typu známeho ako nukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy (NRTI)
  • tenofovir-alafenamid, antiretrovírusový liek typu známeho ako nukleotidový inhibítor reverznej transkriptázy (NtRTI)

Liek sa používa na liečbu infekcie vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti typu 1 (HIV-1) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčané dávkovanie je 1 tableta 1x denne.

Ak dôjde k vracaniu do 1 hodiny od užitia lieku, má sa užiť ďalšia tableta.
Ak sa pacient oneskorí s užitím dávky do 18 hodín od zvyčajného času užívania, má ju užiť čo najskôr a ďalej pokračovať v obvyklej dávkovacej schéme. Ak sa pacient oneskorí s užitím dávky o viac ako 18 hodín, nemá užiť vynechanú dávku a jednoducho má pokračovať v obvyklej dávkovacej schéme.

Spôsob použitia

Tableta sa prehltne celá, s jedlom alebo bez jedla v pravidelných časových odstupoch. Tableta sa nemá žuť, drviť ani deliť. Tableta sa zapíja vodou a nesmie sa piť ľubovníkový čaj.

Upozornenie

Liek sa má používať počas tehotenstva, len ak potenciálny prínos zdôvodňuje jej potenciálne riziko pre plod.
Odporúča sa, aby ženy infikované HIV za žiadnych okolností nedojčili svoje deti, aby sa zabránilo prenosu HIV na dieťa.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. 
Liečba sa nemá začať u pacientov s odhadovaným CrCl < 30 ml/min.
Liek sa neodporúča používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
U pacientov s chronickou hepatitídou B alebo C liečených antiretrovírusovou terapiou existuje zvýšené riziko závažných a potenciálne smrteľných nežiaducich účinkov na pečeň.
Počas liečby sa hlásili závraty (častý nežiaduci účinok), čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky: okamžite informujte svojho lekára
· Akékoľvek prejavy zápalu alebo infekcie. U niektorých pacientov s pokročilou infekciou HIV (AIDS) a pacientov, ktorí mali v minulosti opor ... viac >

Účinné látky

biktegravir , emtricitabín , tenofovir alafenamid (tenofovir-alafenamidfumarát)

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24