Bigital 5 mg/10 mg tbl (blis.) 9x10 ks (90 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,53 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,22 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 8,53 € (0,0 %) 5,22 € (0,0 %)
10/22 8,53 € (0,0 %) 5,22 € (0,0 %)
09/22 8,53 € (0,0 %) 5,22 € (0,0 %)
08/22 8,53 € 5,22 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bigital 5 mg/10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0217/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0595B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bigital 5 mg/10 mg tbl 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je určený na liečbu vysokého krvného tlaku ako substitučná liečba u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní jednotlivými liekmi podávanými súčasne v rovnakých dávkach aké sú v kombinovanom prípravku, ale v samostatných tabletách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúča sa užívať 1 tabletu predpísanej sily 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri ťažkej poruche funkcie pečene denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.

Dĺžka liečby:

Určuje lekár.

Ukončenie liečby:
Liečba nesmie byť náhle prerušená. Odporúča sa postupné znižovanie dávky.

Spôsob použitia

Tableta sa má užívať ráno, s jedlom alebo bez jedla, nerozhryzená a zapije sa s trochou vody. Liek nezapíjať grapefruitovým džusom.
Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva okrem prípadov, ak je to nevyhnutné, pričom je potrebné starostlivé monitorovanie. 
Podávanie počas dojčenia sa neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa má liek podávať so zvýšenou opatrnosťou.
Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou.
Bisoprolol sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s AV blokom 1. a stupňa a je kontraindikovaný pri AV bloku 2. alebo 3. stupňa.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej bronchiálnej astme. 
Liek je kontraindikovaný pri hypotenzii a bradykardii. 
U pacientov, ktorí sa chystajú podstúpiť operáciu musí byť anesteziológ oboznámený o betablokáde. 
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Nepiť alkohol. 
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu a grapefruitu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku:
• závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začerv ... viac >

Účinné látky

amlodipín, bisoprolol fumarát

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60