Beurer PO 80 Pulzný Oxymeter s USB káblom k počítaču 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

Beurer PO 80 Pulzný Oxymeter
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
K0461A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oxymeter pulzný PO30 / PO40 / PO60 / PO80
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 99,90 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Oxymeter je prístroj na zisťovanie obsahu kyslíka v krvi.
Pulzný oxymeter slúži na neinvazívne meranie saturácie hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej časti krvného riečišťa (SpO2), srdcovej frekvencie (PRbpm). Používa na meranie dva svetelné lúče rozdielnej vlnovej dĺžky, ktoré dopadajú na prst vložený dovnútra prístroja. Je vhodný na používanie tak ako v súkromnom prostredí (doma, na cestách), tak aj v zdravotníckej praxi (nemocnice, zdravotnícke zariadenia). Obsahuje dátový kábel s USB prípojkou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pri používaní prístroja sa postupuje podľa návodu na použitie.

Keď indikátor akumulátora na displeji zobrazuje nižšiu úroveň nabitia, musí sa prístroj nabiť pomocou USB kábla a nabíjačky v zásuvke, alebo USB kábla zastrčeného v počítači.
Funkčné tlačidlo pulzoxymetra má dve funkcie: funkciu zapnutia a funkciu nastavenia (v menu nastavení sa môžu nastaviťparametre: jas displeja, nastavenia alarmu, čas a zaznamenávanie dátumu).
Meranie:
1. Prst sa vsunie do otvoru pre prst na oxymetri. Prst musí byť v pokojnom stave.
2. Stlačí sa funkčné tlačidlo. Pulzný oxymeter začína merať. Počas merania sa nepohybuje.
3. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazia namerané hodnoty.
4. Keď sa prst z prístroja vytiahnete, prístroj sa automaticky vypne asi po 5 sekundách.
Oxymeter sa môže prepojiť s počítačom pomocou USB dátového kábla a pomocou softvéru “SpO2 Assistant“ sa môžu prenášať uložené údaje, ako aj zobraziť a zaznamenať prebiehajúce meranie.

Výsledok merania SpO2 (saturácia kyslíkom) v %  - klasifikácia/nutné opatrenia: 
99 - 94   -   normálne hodnoty
94 - 90   -   nižšie hodnoty: odporúča sa návšteva u lekára
> 90        -   kritické hodnoty: nutnosť vyhľadať lekára
Nízka hodnota saturácie hemoglobínu kyslíkom poukazuje prevažne na choroby ako ochorenie dýchacích ciest, astma, srdcová nedostatočnosť atď.