Beurer IH 40 Ultrazvukový inhalátor s príslušenstvom 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

Beurer IH 40 Ultrazvukový inhalátor
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
K0458A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Inhalátor IH18 / IH21 / IH26 / IH40 / IH58
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 83,90 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Inhalátor, ultrazvukový rozprašovač na liečenie horných aj dolných dýchacích ciest.

Balenie obsahuje: Ultrazvukový inhalátor so zásobníkom na lieky, náustok, pripojovacia rúrka pre masky, maska pre dospelých
detská maska, sieťový adaptér. 

Aerosol produkovaný vysokofrekvenčnými osciláciami obsahuje kvapky s veľkosťou prevažne 1 - 5 mikrometrov a je preto vynikajúcim spôsobom schopným dopraviť hmlovo rozprášené účinné látky až do dolných dýchacích ciest. Inhalátor

  • Vhodný pre liečbu horných a dolných dýchacích ciest
  • pri nachladnutí, astma, ochorenia dýchacieho ústrojenstva ...
  • Ultrazvuková technológia
  • Vysoký podiel respirabilnú častice
  • Inhalácia vysokou kapacitou (> 0,4 ml / min) - krátka doba inhalácie
  • Možno dezinfikovať
  • Tichý, rýchly, efektívny
  • Napájanie, sieťový adaptér. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Postupuje sa podľa návodu na použitie priloženého v balení výrobku.
Použitie inhalátora na liečbu ochorení dýchacích ciest by malo zásadne nasledovať len po konzultácii s lekárom . Ten odporučí výber, dávkovanie a užívanie liekov pri inhalačnej terapii. Pri ochorení dolných dýchacích ciest, napr. pri kašli alebo bronchiálna infekcia sa používa náustok. Inhalačná maska je vhodná na liečbu nosových dutín a hltanu.

Pred prvým použitím by sa mal rozprašovač s príslušenstvom vyčistiť a vydezinfikovať.

Pri každom použití dodržujte hygienické predpisy a návod na použitie, aby ste zabránili zdravotným problémom.
• Pred každým použitím vyčistite a vydezinfikujte nádržku na vodu, kryt, pripojovací rúrku pre masky, predlžovaciu hadicu, náustok a masky podľa návodu na použitie. Ak by sa malo pri terapii inhalovať niekoľko rôznych liekov za sebou, treba pamätať, že sa rozprašovač musí po každom použití prepláchnuť teplou vodou z vodovodu. Zásobník na lieky by sa mal po každej inhalačnej terapii vymeniť.
• Postavte prístroj na rovnú plochu.
• Odstráňte kryt.

• Kapacita nádržky je 20 ml. Naplňte nádržku na vodu až po čiaru hladiny náplne čistou vodou ( prednostne destilovanou ). Táto voda slúži ako kvapalina, skrz ktorú sú ultrazvukové vlny vedené k lieku. Lieky nenalievajte priamo do nádržky na vodu.
• Vložte zásobník na lieky do nádržky na vodu a potom ho naplňte liekom. Dávajte pozor, aby nebola prekročená maximálna kapacita 8 ml. Pritom sa orientujte podľa značiacich čiarok na nádobke na lieky. Postupujte podľa návodu na použitie a údajov o dávkovaní použitého lieku. Ak sa liek musí riediť izotonickým roztokom chloridu sodného, nalejte do zásobníka najprv tento roztok a potom k nemu pridajte liek v uvedenom dávkovaní.
• Komoru rozprašovača uzavrite príslušným krytom.
• Pripojte hadicu na prípojku príslušenstvo komory rozprašovača. Potom pripojte požadované príslušenstvo (masku s pripojovacou trubkou alebo náustkom) k hadici.
Zapnite prístroj stlačením tlačidla ZAP / VYP. Správnu funkciu prístroja spoznáte podľa toho, že sa začne vytvárať inhalačná hmla.
Prúdenie vzduchu môžete nastaviť pomocou regulátora prúdenie vzduchu. Prúdenie vzduchu zvýšite otáčaním kolieska regulátora doľava, k zníženiu prietoku vzduchu otáčate kolieskom naopak doprava.
Pre čo možno najhlbšie preniknutie čiastočiek do dýchacích ciest je dôležitá správna technika dýchania. Aby sa tieto čiastočky dostali do dýchacích ciest a do pľúc je nutné sa pomaly a zhlboka nadýchnuť, krátko zadržať dych ( 5 až 10 sekúnd ) a potom rýchlo vydýchnuť. 
 
Po terapii vypnite prístroj tlačidlom ZAP / VYP. LED kontrolka prevádzkového stavu zhasne.
• Ak je inhalačná látka rozprášená, prístroj sa vypne sám. Z technických dôvodov zostane malé zvyškové množstvo v zásobníku na lieky. Tento zvyšok už nepoužívajte.
• Sieťový adaptér odpojte od elektrickej siete.