Beurer IH 26 Inhalátor s príslušenstvom 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

Beurer IH 26 Inhalátor
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
K0458A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Inhalátor IH18 / IH21 / IH26 / IH40 / IH58
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 61,99 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Inhalátor je prístroj pre rozprašovanie kvapalín a kvapalných liekov (aerosólov) a efektívnu liečbu horných a dolných dýchacích
ciest. Rozprašovaním a inhaláciou lieku, predpísaného, resp. odporúčaného lekárom sa môže predchádzať ochoreniu dýchacích
ciest, zmierňovať jeho symptómy a urýchľovať liečbu. Inhalácia liekov by sa mala vykonávať iba na odporúčanie lekára.

  • Prístroj vhodný pre domácu inhaláciu,
  • atomizácia tekutých liekov technológiou vzduchový kompresor 
  • vysoký podiel respirabilnej častice
  • je možné dezinfikovať
  • napájanie: sieť
  • príslušenstvo: náustok, maska pre dospelých, detská maska, nosová sprcha, svorka na nos, náhradný filter, hadica, rozprašovač, nadstavec s rozprašovačom. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Postupuje sa podľa návodu na použitie v balení výrobku.
Prístroj je vhodný pre domácu inhaláciu. Inhalácia liekov by sa mala vykonávať iba na odporúčanie lekára.
Inhaluje sa pokojne a uvoľnene a nadychuje sa pomaly a zhlboka, aby sa liek mohol dostať hlboko do jemných priedušiek. Vydychuje sa normálne. Prístroj je po príprave vhodný pre opakované použitie. Príprava zahŕňa výmenu všetkého príslušenstva, vrátane rozprašovača a vzduchového filtra, a ďalej dezinfekciu povrchu prístroja bežným dezinfekčným prostriedkom.

• Z hygienických dôvodov je bezpodmienečne nutné rozprašovač [9] aj príslušenstvo po každom použití vyčistiť a každý deň po poslednom použití vydezinfikovať.
• Pokiaľ má byť pri terapii inhalované niekoľko rôznych liekov po sebe, je nutné rozprašovač [9] po každom použití prepláchnuť teplou vodou z vodovodu. Pozri k tomu "Čistenie a dezinfekcia".
• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa výmeny filtra, uvedené v tomto návode!
• Pred každým použitím prístroja skontrolujte, či je hadička riadne pripojená na inhalátore [6] a na rozprašovači [9].
• Pred použitím skontrolujte, či prístroj správne funguje. Za týmto účelom inhalátor na krátku chvíľu zapnite (s pripojeným rozprašovačom, ale bez liekov). Pokiaľ z rozprašovača [9] vychádza vzduch, prístroj funguje.
1. Zostavenie rozprašovača
• Nadstavec rozprašovača [10] zasuňte do nádobky na lieky [11] a otočte s ním v smere hodinových ručičiek.
2. Plnenie rozprašovača
• Otvorte kryt rozprašovača [8].
• Rozprašovač [8] naplňte izotonickým soľným roztokom alebo liekom. Zásobník neprepĺňajte! Maximálne odporúčané plniace množstvo činí 8 ml!
• Lieky používajte iba na odporúčanie lekára a informujte sa ohľadom primeranej doby trvania inhalácie a množstvom inhalovaného lieku!
• Ak je predpísané množstvo lieku menšie než 2 ml, doplňte toto množstvo izotonickým roztokom minimálne na 4 ml. U hustých liekov je tiež nutné zriedenie. Aj tu dodržiavajte pokyny lekára.
3. Uzavretie rozprašovača
• Zatvorte kryt rozprašovača [8].
4. Nasadenie príslušenstva na rozprašovač
• Rozprašovač [9] spojte s požadovaným príslušenstvom (náustok [12], maska pre dospelých [13], maska pre deti [14] alebo nosový nadstavec [15]).
Upozornenie
Inhalácia s náustkom je najúčinnejšou formou terapie. Použitie masky na inhaláciu sa odporúča len vtedy, ak nemožno použiť náustok (napr. u detí, ktoré ešte nevedia s náustkom inhalovať).
• Pred začatím inhalácie vytiahnite rozprašovač smerom hore z držiaka [7].
• Spínačom zap / vyp [3] spustite inhalátor.
• Keď z rozprašovača vychádza hmla, znamená to bezchybnú funkciu.
5. Inhalácia
• Zhlboka sa nadýchnite rozprášaného lieku.
Upozornenie
Rozprašovač držte pri inhalácii rovno (zvisle), pretože inak rozprašovanie nefunguje a nie je zabezpečená bezchybná funkcia.
Pozor
Éterické oleje z liečivých rastlín, sirupy proti kašľu, roztoky na kloktanie, kvapky na potieranie alebo do parného kúpeľa nie sú zásadne pre inhaláciu pomocou inhalátorov vhodné. Tieto prísady sú často husté a môžu negatívne ovplyvniť správnu funkciu prístroja a teda účinnosť použitia. Pri precitlivenosti prieduškovej systémy môžu lieky s éterickými olejmi za určitých okolností vyvolať akútny spazmus priedušiek (náhle kŕčovité zúženie priedušiek s dýchacími ťažkosťami). Informujte sa u svojho lekára alebo lekárnika!
6. Ukončenie inhalácia
Ak hmla vychádza už len nepravidelne alebo ak sa zmení zvuk pri inhalácii, môžete inhaláciu ukončiť.
• Po inhalácii vypnite inhalátor spínačom [3] a odpojte ho od elektrickej siete.
• Rozprašovač [9] nasaďte po skončení inhalácie späť do držiaka [7].