Beurer FT 09 Teplomer klinický modrý, digitálny, kontaktný 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

Beurer FT 09 Teplomer klinický
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
K0456A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Teplomer kontaktný FT09 / FT13 / FT15
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Digitálny klinický teplomer. Umožňuje meranie teploty v konečníku (rektálne), v ústnej dutine (orálne) alebo v podpazušnej jamke (axilárne). Teplotný alarm s varovným tónom od 37,8°C je praktický a uľahčuje vyhodnocovanie meraní.

 • Kontaktná meracia technika.
 • Čas merania - podľa metódy merania (napr. v podpazušnej jamke min. 5 minút)
 • Akustický signál po dokončení merania
 • Teplotný alarm: výstražný tón od 37,8°C.
 • Zobrazuje merania v °C alebo °F.
 • 1 pamäťové miesto.
 • Automatické vypnutie.
 • Vodeodolný.
 • Dá sa dezinfikovať
 • Žiadna ortuť (neplatí pre batérie), bez skla.
 • S ochranným uzáverom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Používa sa podľa návodu na použitie priloženého v balení výrobku.

Pre zapnutie sa krátko stlačí tlačidlo ZAP/VYP. Krátky signálny tón potvrdí zapnutie.
Najskôr sa teplomer sám testuje cca. 2 sekundy. Pritom sú viditeľné všetky segmenty displeja. Potom sa zobrazí referenčná hodnota 37°C.
Potom začne blikať symbol merania „°C“ a na displeji sa zobrazí údaj „Lo“. Teplomer je pripravený na meranie.
Počas merania sa priebežne zobrazuje aktuálna teplota a znak „°C“ bliká.
Meranie sa ukončí po dosiahnutí stabilnej teploty. Zaznie zvukový signál, znak „°C“ prestane blikať a zobrazí sa nameraná hodnota teploty.
Pokiaľ je nameraná teplota nižšia ako 32°C, zobrazí sa „Lo °C“. Vyššie hodnoty sa zobrazujú priamo, napr. 32,1 °C. Predĺžením doby merania po zaznení signálu sa dosiahne presnejší výsledok merania. Pri meraní v podpažnej jamke by sa mala aj napriek signálnemu tónu dodržať odporúčaná doba merania.
Ak bude nameraná teplota vyššia ako 37,8 °C, ozve sa alarm horúčky (krátka pípanie – po dobu 10 sekúnd).
Pri nameraní teploty nad 42,9°C sa objaví symbol „Hi °C“.
Na predĺženie doby životnosti batérie sa teplomer po ukončení merania vypne krátkym stlačením tlačidla ZAP/VYP. V opačnom prípade sa teplomer po cca. 10 minútach vypne automaticky. 

Upozornenie: Pri nápadných hodnotách teploty sa bezodkladne obráťte na lekára. Použitie v oblasti vysokých elektromagnetických polí, ako napr. vedľa mobilného telefónu, môže viesť k funkčným poruchám. Teplomer obsahuje citlivé elektronické súčiastky, preto ho chráňte pred údermi, ohybmi, vysokými teplotami alebo priamym slnečným žiarením. Nenechávajte prístroj deťom bez dozoru.