Beurer BM 49 Tlakomer ramenný manžeta 22–36 cm, hlasový výstup 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

Beurer BM 49 Tlakomer ramenný
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
K0453A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tlakomer ramenný BM26 / BM28 / BM35 / BM40 / BM44 / BM45 / BM47 / BM49 / BM54 / BM55 / BM57 / BM58 / BM77 / BM85 / BM95
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 51,32 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Tlakomer na rameno slúži na neinvazívne meranie a kontrolu arteriálnych hodnôt tlaku krvi dospelých ľudí.
Jednoducho sa ním meria krvný tlak, uložia sa namerané hodnoty a zobrazí sa priebeh a priemer nameraných hodnôt.
Pri eventuálne sa vyskytujúcich poruchách srdcového rytmu sa zobrazí varovanie.
Stanovené hodnoty sú klasifikované a graficky posudzované podľa smerníc WHO.

 • tlakomer / pulzomer na ramenoi
 • plne automatické meranie
 • hlasový výstup - Česky, PL, HU, RO
 • regulovateľná hlasitosť, hlasový výstup je možné vypnúť
 • priemer ranných a večerných meraní za posledných 7 dní
 • priemer všetkých uložených nameraných hodnôt
 • veľký LCD modro podsvietený displej
 • 2 x 60 pamätí
 • farebná klasifikácia výsledkov
 • detekcia arytmie: varovanie v prípade poruchy srdcového rytmu
 • manžeta 22 – 36 cm
 • dátum a čas
 • automatické vypínanie
 • signalizácia chyby
 • kontrolka batérie
 • puzdro
 • vrátane 4 batérií AA
 • bez sieťového adaptéra (v predaji samostatne)

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prístroj sa používa podľa návodu pribaleného v balení výrobku.

Pred meraním je potrebné sa pohodlne usadiť, zostať v kľude asi 5 minút. Po správnom nasadení manžety na pažu sa stlačí tlačidlo ON/OFF. Pri meraní sa nerozpráva, nehýbe a pokojne sa dýcha. Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.

Aby mohli byť hodnoty správne porovnané, merajte krvný tlak vždy v rovnakom dennom čase.
• Pred každým meraním si asi na 5 minút odpočiňte!
• Ak chcete u jednej osoby vykonať niekoľko meraní, potom medzi jednotlivými meraniami urobte 5-minútovú prestávku.
• Minimálne 30 minút pred meraním by ste nemali nič jesť a piť, nemali by ste fajčiť alebo vykonávať nejakú pohybovú činnosť.
• V prípade neistoty pri nameraných hodnotách merania zopakujte.
• Vami namerané hodnoty môžu slúžiť len pre Vašu informáciu, nenahradzujú lekárske vyšetrenie! Prediskutujte namerané hodnoty s lekárom, v žiadnom prípade z výsledkov nevyvodzujte vlastné lekárske rozhodnutia (napr. lieky a ich dávkovanie)!
• Tlakomer nepoužívajte u novorodencov a pacientov s preeklampsiou. Pred použitím tlakomera v tehotenstve odporúčame konzultáciu s lekárom.
• U kardiovaskulárneho ochorenia by mohlo dôjsť k chybným meraniam, príp. k negatívnemu ovplyvneniu presnosti merania. Čo sa stáva aj pri veľmi nízkom tlaku, diabete, poruchách prekrvenia a rytmu aj zimnice alebo trasiavky.
• Merač krvného tlaku nesmie byť používaný v súvislosti s vysokofrekvenčným chirurgickým prístrojom.
• Prístroj používajte len u osôb s obvodom paže vhodným pre tento prístroj.
• Vezmite do úvahy, že počas nafukovania môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu funkcie dotyčnej končatiny.
• Obeh krvi nesmie byť pri meraní krvného tlaku zbytočne dlho potlačený. V prípade chybnej funkcie prístroja odoberte z ramena manžetu.
• Zabráňte mechanickému zovretiu, komprimácii alebo zalomeniu hadice manžety.
• Zabráňte trvalému tlaku v manžete aj častému meraniu. Z toho vyplývajúce obmedzenie prietoku krvi môže viesť k poškodenie.
• Dbajte na to, aby nebola manžeta priložená na ruku, ktorej tepny alebo žily sa podrobujú liečeniu, napr. intravaskulárny zásah, príp. intravaskulárna terapia alebo arteriovenózny skrat (A-V-).
• Manžetu neprikladajte osobám, ktoré sa podrobili amputácii prsníka.
• Manžetu neprikladajte na rany, pri ktorých by mohlo dôjsť k ďalšiemu poraneniu.
• Merač krvného tlaku môžete používať s batériami alebo so sieťovým zdrojom. Rešpektujte, že prenos a uloženie dát je možné len vtedy, ak je merač krvného tlaku napájaný prúdom. Akonáhle sú batérie vybité alebo je sieťový zdroj odpojený od siete, stráca merač krvného tlaku údaje o dátume a čase.
• Automatické vypnutie vypne merač krvného tlaku kvôli úspore batérií, pokiaľ nie je počas 1 minúty stlačené žiadne tlačidlo.