Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0119/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90413
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETALMIC 0,5% int opo 1x5 ml
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje betaxolol. Používa sa na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom alebo očnou hypertenziou. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 12. 9. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúča sa instilovať 1 kvapku do spojovkového vaku postihnutého oka (očí) 2x denne, v 12 hodinových intervaloch.
U niektorých pacientov môže trvať niekoľko týždňov, pokým sa zníženie vnútroočného tlaku stabilizuje. 
Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na očné použitie. Prstom sa stiahne spodné očné viečko a do vytvoreného vaku sa instiluje kvapka. Pre zníženie možnej systémovej absorpcie sa odporúča po kvapnutí stlačiť oblasť vnútorného očného kútika a uvoľniť o 1-2 minúty. Kvapkadlo sa nemá dotýkať oka, očných viečok ani okolitých častí.

Kontaktné šošovky je potrebné vybrať pred aplikáciou lieku a počkať minimálne 15 minút po aplikácii lieku, kým sa znovu vložia do očí.
Ak je potrebné aplikovať viac liekov, potrebný je odstup medzi jednotlivými liekmi aspoň 5 minút. Ak sa má aplikovať masť, je potrebné najskôr aplikovať kvapky a potom masť.

Upozornenie

Liek sa môže podávať počas tehotenstva a dojčenia len vtedy, ak potenciálny prínos liečby pre matku prevažuje potenciálne riziko pre dieťa. 
Liek sa neodporúča používať u detí.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou formou astmy alebo ťažkou formou obštrukčnej choroby pľúc.
Liek sa má podávať pacientom s KVS ochoreniami s opatrnosťou.
Po aplikácii lieku sa často vyskytuje očný diskomfort (pocit suchého oka).
Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, neodporúča sa riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid.
Použiteľnosť po 1. otvorení: 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Obvykle môžete pokračovať v liečbe, ak vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak vás niektoré vedľajšie účinky znepokojujú, povedzte o tom svojmu lekárovi.
Frekvencia vedľajších účinkov uvedených nižšie j ... viac >

Účinné látky

betaxolol

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24