Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,24 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,54 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 1,54 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
06/24 1,54 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
05/24 1,54 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
04/24 1,54 € 2,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GER, INT, NEU, ORL, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Betahistin Actavis 8 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0336/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35950
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betahistin Actavis 8 mg tbl 100x8 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje betahistín.

Používa sa na liečbu:

  • príznakov Meniérovho syndrómu, ako sú závraty, zvonenie v ušiach (tinnitus), strata sluchu a nevoľnosť a vertigo (točenie hlavy).
  • vertiga spôsobeného vtedy, keď vnútorná časť ucha, ktorá ovláda rovnováhu, nemôže správne fungovať (vertigo vestibulárneho pôvodu

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 15. 4. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Začiatočná dávka je 8 - 16 mg 3x denne.
Udržiavacie dávky sú zvyčajne v rozsahu 24 - 48 mg denne.

Dávku možno upraviť podľa individuálnych potrieb pacienta. Niekedy sa zlepšenie prejaví len po pár týždňoch liečby.
Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť nerozhryzené s dostatočným množstvom tekutín s jedlom alebo po jedle.

Upozornenie:

Ako preventívne opatrenie je lepšie vyhnúť sa používaniu lieku počas tehotenstva.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s feochromocytómom.
Pri liečbe pacientov s bronchiálnou astmou, peptickým vredom alebo peptickým vredom v anamnéze sa majú starostlivo sledovať v priebehu liečby.
Liek je indikovaný na symptomatickú Meniérovu chorobu a závraty, čo môže negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Koža
Neznáme (z dostupných údajov): alergické reakcie ako sú opuch, svrbenie, kožná vyrážka a žihľavka.
Imunitný systém
Neznáme (z dostupn ... viac >

Účinné látky

betahistíniumdichlorid

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36