Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml sol der (fl.plast.hnedá) 1x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
32/0388/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62319
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml sol der 1x1000 ml (fľ.plast.hnedá)
Aplikačná forma
SOL DER - Dermálny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 21,26 €

Popis a určenie

Dezinfekčné mydlo obsahuje liečivo jódovaný povidón. Patrí medzi lieky na dezinfekciu kože, ktoré sa nazývajú antiseptiká. Ničí rôzne škodlivé mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy a huby. Používa sa na:

  • hygienickú dezinfekciu rúk:
  • na ambulantných a lôžkových oddeleniach pred vyšetrením pacienta a po ňom,
  • pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej služby,
  • v sanatóriách a domovoch seniorov,
  • v bakteriologických laboratóriách,
  • po kontakte s infekčnými materiálmi, napr. zápalovými výlučkami (exsudátmi).
  • predoperačnú dezinfekciu rúk:
  • v nemocniciach pred vyšetrením, liečbou a manipuláciou s pacientom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dezinfekčné mydlo sa vždy používa v koncentrovanej, neriedenej forme.
Doba potrebná na dezinfekciu: 5 minút (2 x 2,5 minúty).
Potrebné množstvo dezinfekčného mydla: 10 ml (2 x 5 ml).

Hygienická dezinfekcia rúk:
Ruky a predlaktia sa umyjú teplou tečúcou vodou, potom sa na dlaň naleje 5 ml dezinfekčného mydla a rovnomerne sa rozotrie po oboch rukách a predlaktiach. Ak je potrebné, môže sa pridať trocha vody, aby sa vytvorila pena, ktorou sa ruky dôkladne umývajú najmenej 1 minútu. Potom sa pena opláchne dostatočným množstvom teplej tečúcej vody.

Predoperačná dezinfekcia rúk:
Obe ruky a predlaktia sa dôkladne umyjú mydlom pod teplou tečúcou vodou. Mydlo sa potom opláchne dostatočne veľkým množstvom vody tak, aby na rukách a predlaktiach nezostali žiadne zvyšky mydla.
5 ml dezinfekčného mydla sa naleje na dlaň a rovnomerne sa rozotrie po oboch rukách a predlaktiach. V prípade potreby možno použiť kefu, hlavne na vyčistenie nechtov. Ak je potrebné, môže sa pridať trocha vody, aby sa vytvorila pena, ktorou sa ruky dôkladne umývajú najmenej 2,5 minúty. Potom sa pena opláchne dostatočne veľkým množstvom teplej tečúcej vody.
Celý postup sa opakuje ešte raz s ďalšími 5 ml dezinfekčného mydla ďalšie 2,5 minúty, potom sa ruky a predlaktia dôkladne opláchnu vodou.

Spôsob použita

Dezinfekčné mydlo je určené na dermálne použitie.
Po dezinfekcii sa majú ruky umyť sterilnou vodou a osušiť sterilným uterákom.

Upozornenie

Liek sa môže použiť počas tehotenstva a dojčenia iba v prípade, ak je to nevyhnutné a po zvážení pomeru rizika a prínosu.
Liek je kontraindikovaný pre deti mladšie ako 1 rok.
Liek nie je určený pre pediatrickú populáciu.
Tmavohnedá farba tohto lieku je znakom jeho účinnosti. Ak sa začne odfarbovať, jeho antimikrobiálna účinnosť klesá. Rozklad liečiva je podporovaný pôsobením svetla a teplôt vyšších ako 40 °C.
Liek obsahuje etoxylovaný lanolín.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať tento liek a okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto vedľajších účinkov:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 0 ... viac >

Účinné látky

povidón jódovaný

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36