Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml sol der (fl.plast.hnedá) 1x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
32/0388/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62319
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml sol der 1x1000 ml (fľ.plast.hnedá)
Aplikačná forma
SOL DER - Dermálny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 19,80 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Môže sa použíť na predoperačnú dezinfekciu rúk a na hygienickú dezinfekciu rúk:
- v nemocniciach pred a po vyšetrení pacienta, pri liečbe a ošetrovaní,
- pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a obvodných sestier,
- v domovoch dôchodcov,
- v jasliach a škôlkach,
- v bakteriologických laboratóriách,
- po kontakte s infekčnými materiálmi, napr. výlučkami.
Hygienická dezinfekcia rúk:
- na ambulantných a lôžkových oddeleniach pred a po vyšetrení a liečbe pacienta,
- pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a obvodných sestier,
- v sanatóriách a domovoch dôchodcov,
- v bakteriologických laboratóriách,
- po kontakte so zápalovými výlučkami alebo po práci, kde sa môžu infikovať ruky.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hygienická dezinfekcia rúk
Použije sa 5 ml dezinfekčného mydla. Ruky sa umývajú vodou najmenej 1 minútu. 

Predoperačná dezinfekcia rúk
Doba potrebná na dezinfekciu: 5 minút (2 x 2,5 minúty). 
Potrebné množstvo mydla je 20 ml. 

Spôsob použita

Dezinfekčné mydlo sa používa v koncentrovanej, neriedenej forme. Dezinfekčné mydlo je určené len na vonkajšie použitie. 
Pri hygienickej dezinfekcii rúk sa ruky a predlaktia umyjú teplou tečúcou vodou, potom sa 5 ml mydla naleje na dlaň a rozotrie rovnomerne po obidvoch rukách a predlaktiach. Pridaním vody sa vytvorí pena, ktorou sa ruky umývajú najmenej 1 minútu. Pena sa dôkladne opláchne dostatočným množstvom teplej tečúcej vody. 
Pri predoperačnej dezinfekcii rúk sa obidve ruky a predlaktia dokonale umyjú mydlom pod tečúcou vodou.  Mydlo sa opláchne vodou, pričom sa dbá na to, aby na koži nezostali žiadne zvyšky mydla. Do dlane sa odleje 10 ml dezinfekčného mydla a rozotrie sa rovnomerne po obidvoch rukách a predlaktiach. Pridaním vody sa vytvorí pena, ktorou sa ruky umývajú najmenej 2,5 minúty. Pena sa dôkladne opláchne dostatočným množstvom teplej tečúcej vody. Celý postup sa ešte raz opakuje. 
Po dezinfekcii sa majú ruky umyť vodou a osušiť sterilným uterákom.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia je možné používať dezinfekčné mydlo len ak je to striktne indikované a v absolútne minimálnych množstvách. 
Dezinfekčné mydlo sa nesmie používať spolu s alkalickými soľami, peroxidom vodíka, taurolidínom, tanínom, so soľami striebra a ortuti.
Môže dávať falošne pozitívne laboratórne výsledky. Môže ovplyvniť testy funkcie štítnej žľazy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovné frekvencie sú základom pre vyhodnotenie vedľajších účinkov:
Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 používateľov):
Reakcie z precitlivenosti, kontaktná dermatitída (por ... viac >

Účinné látky

povidón jódovaný

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36