Mohlo by vás zaujímať

Betadine
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0387/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62320
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betadine ung 1x20 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG - Masť
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,69 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Dermálna (kožná) masť obsahuje liečivo jódovaný povidón. Patrí medzi lieky na dezinfenciu kože. Má široké spektrum antimikróbneho účinku – pôsobí proti baktériám, vírusom, plesniam a prvokom. Masť sa používa na popáleniny, rezné a iné rany, trofické vredy (vred predkolenia, preležaniny), kožné infekcie a nezápalové ochorenia kože (dermatózy).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Masť sa aplikuje 1x alebo 2x denne. V prípade pretrvávajúcich infekcií alebo hnisajúcej rany sa masť môže aplikovať častejšie, 4 - 6x denne.
Medzi jednotlivými dávkami majú byť minimálne 4-hodinové intervaly.
Podľa rozsahu a závažnosti poranenia sa môže rana podľa potreby prekryť obväzom.
Maximálna dĺžka liečby je 14 dní.

Spôsob použitia

Masť je určená na dermálne použitie. Masť sa nanáša v tenkej vrstve na čistú suchú postihnutú oblasť (najlepšie po bežnej očiste).

Upozornenie

Počas tehotenstva a u dojčiacich žien je možné používať jódovaný povidón, len ak je to striktne indikované a v absolútne minimálnych množstvách. Jód prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.
U novorodencov a dojčiat do 6 mesiacov sa má tento liek používať iba vo veľmi obmedzenom rozsahu a iba na základe striktného posúdenia pomeru prínosu a rizika lekárom.
U novorodencov a malých detí (dojčatá a batoľatá – od 28 dní do 23 mesiacov) sa má použitie jódovaného povidónu obmedziť na absolútne minimum.
Pri pravidelnej aplikácii pacientom s chronickou renálnou insuficienciou je potrebná osobitná opatrnosť.
Ak sa objaví podráždenie kože, kontaktná dermatitída alebo hypersenzitivita, používanie sa má ukončiť.
Masť je kontraindikovaná pri hypertyreóze, iných akútnych ochoreniach štítnej žľazy a pri Duhringovej herpetiformnej dermatitíde. U pacientov so strumou, uzlíkmi v štítnej žľaze alebo inými neakútnymi ochoreniami štítnej žľazy sa nemá jódovaný povidón používať počas dlhšieho obdobia a na rozsiahle plochy kože, ak to nie je striktne indikované.
Nemá sa použiť pred scintigrafiou rádiojódom alebo po nej, ani pri liečbe karcinómu štítnej žľazy rádiojódom. Po ukončení liečby jódovaným povidónom je nutné dodržať časový odstup (1-3 týždne) pred scintigrafickým vyšetrením.
Lieky, ktoré obsahujú ortuť, striebro, peroxid vodíka a taurolidín, môžu viesť k interakcii s jódovaným povidónom a nemajú sa používať súbežne.
V dôsledku oxidačného účinku jódovaného povidónu môžu rôzne diagnostické činidlá dávať falošne pozitívne laboratórne výsledky (napr. testy s toluidínom alebo guajakovou živicou na stanovenie hemoglobínu alebo glukózy v stolici alebo v moči).
Je potrebné zabrániť kontaktu lieku s očami a je nevyhnutné zabrániť náhodnému perorálnemu požitiu jódovaného povidónu dieťaťom.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať tento liek a okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto vedľajších účinkov:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 0 ... viac >

Účinné látky

povidón jódovaný

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36