Mohlo by vás zaujímať

Betadine
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0387/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62320
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betadine ung 1x20 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG - Masť
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,95 €

Popis a určenie

Dermálna (kožná) masť obsahuje liečivo jódovaný povidón, ktorý patrí medzi lieky na dezinfenciu kože. Má široké spektrum antimikróbneho účinku – pôsobí proti baktériám, vírusom, plesniam a prvokom.

Používa sa u dospelých a deti od 2 rokov na popáleniny, rezné a iné rany, trofické vredy (vred predkolenia, preležaniny), kožné infekcie a nezápalové ochorenia kože (dermatózy).

U detí vo veku od 1 do 2 rokov sa môže použiť len ak to je nevyhnutné, a to na základe posúdenia lekára.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí sa deti od 2 rokov (deti od 1 roka na výslovné odporúčanie lekára)
Masť sa aplikuje 1x alebo 2x denne. V prípade pretrvávajúcich infekcií alebo hnisajúcej rany sa masť môže aplikovať častejšie, 4-6x denne.
Medzi jednotlivými dávkami majú byť minimálne 4-hodinové intervaly.
Maximálna dĺžka liečby je 14 dní.

Ak sa pacient do 7 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Masť je určená na kožné použitie. Nanáša v tenkej vrstve na čistú suchú postihnutú oblasť (najlepšie po bežnej očiste). Podľa rozsahu a závažnosti poranenia sa môže rana podľa potreby prekryť obväzom. Ak masť nie je určená na ošetrenie alebo liečbu pokožky rúk, je potrebné umyť si ruky po každom použití.

Upozornenie

Použitiu lieku v tehotenstve a dobdobí doičenia sa treba vyhnúť, pokiaľ potenciálne prínosy pre matku neprevážia potenciálne riziká pre plod a novorodenca alebo ak nie je k dispozícii bezpečnejšia alternatíva.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 1 rok.
Neodporúča sa používať u detí vo veku od 1 do 2 rokov. Ak je použitie nevyhnutné, má sa používať iba vo veľmi obmedzenom rozsahu a iba na základe striktného posúdenia pomeru prínosu a rizika lekárom.
Pri pravidelnej aplikácii pacientom s chronickou poruchou funkcie obličiek je potrebná osobitná opatrnosť.
Jódovaný povidón sa nemá používať spolu (súbežne) s alkalickými soľami, peroxidom vodíka, taurolidínom, tanínom a so soľami striebra a ortuti (pozri SPC, časti 4.3 a 4.5).
Ak sa objaví podráždenie kože, kontaktná dermatitída alebo hypersenzitivita, používanie sa má ukončiť.
V dôsledku oxidačného účinku jódovaného povidónu môžu rôzne diagnostické činidlá dávať falošne pozitívne laboratórne výsledky (napr. testy s toluidínom alebo guajakovou živicou na stanovenie hemoglobínu alebo glukózy v stolici alebo v moči).
Liek môže znížiť vychytávanie jódu štítnou žľazou, čo môže ovplyvniť rôzne vyšetrenia (scintigrafia štítnej žľazy, stanovenie jódu viazaného na proteíny [protein-bound iodine, PBI] a diagnostika rádiojódom) a znemožniť plánovanú liečbu štítnej žľazy rádiojódom. Nové scintigrafické vyšetrenie sa môže urobiť po uplynutí najmenej 4 týždňov od ukončenia liečby liekom.
Je potrebné sa vyhnúť kontaktu lieku so šperkami, hlavne tými, čo obsahujú striebro. 
Tento liek môže prechodne sfarbiť kožu v mieste, kde sa nanáša (spôsobené sfarbením samotného lieku).
Je potrebné zabrániť kontaktu lieku s očami.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať tento liek a okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto vedľajších účinkov:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 0 ... viac >

Účinné látky

povidón jódovaný

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36