Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Betadine
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0387/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62320
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betadine ung der 1x20 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG DER - Masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Dermálna (kožná) masť obsahuje liečivo jódovaný povidón. Patrí medzi lieky na dezinfenciu kože. Má široké spektrum antimikróbneho účinku – pôsobí proti baktériám, vírusom, plesniam a prvokom. Masť sa používa na popáleniny, rezné a iné rany, trofické vredy (vred predkolenia, preležaniny), kožné infekcie a nezápalové ochorenia kože (dermatózy).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Masť sa nanáša v tenkej vrstve na postihnutú oblasť niekoľkokrát denne. Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár.

Spôsob použitia

Masť je určená na použitie len na kožu. Masť sa nanáša v tenkej vrstve priamo na postihnuté miesta (najlepšie po bežnej očiste).

Upozornenie

Počas tehotenstva a u dojčiacich žien je možné používať jódovaný povidón, len ak je to striktne indikované a v absolútne minimálnych množstvách. Jód prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.
U novorodencov a malých detí (dojčatá a batoľatá – od 28 dní do 23 mesiacov) sa má použitie jódovaného povidónu obmedziť na absolútne minimum.
Ak sa objaví podráždenie kože, kontaktná dermatitída alebo hypersenzitivita, používanie sa má ukončiť.
Masť je kontraindikovaná pri hypertyreóze, iných akútnych ochoreniach štítnej žľazy a pri Duhringovej herpetiformnej dermatitíde. U pacientov so strumou, uzlíkmi v štítnej žľaze alebo inými neakútnymi ochoreniami štítnej žľazy sa nemá jódovaný povidón používať počas dlhšieho obdobia a na rozsiahle plochy kože, ak to nie je striktne indikované.
Nemá sa použiť pred scintigrafiou rádiojódom alebo po nej, ani pri liečbe karcinómu štítnej žľazy rádiojódom. Po ukončení liečby jódovaným povidónom je nutné dodržať časový odstup (1-3 týždne) pred scintigrafickým vyšetrením.
Lieky, ktoré obsahujú ortuť, striebro, peroxid vodíka a taurolidín, môžu viesť k interakcii s jódovaným povidónom a nemajú sa používať súbežne.
V dôsledku oxidačného účinku jódovaného povidónu môžu rôzne diagnostické činidlá dávať falošne pozitívne laboratórne výsledky (napr. testy s toluidínom alebo guajakovou živicou na stanovenie hemoglobínu alebo glukózy v stolici alebo v moči).
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- reakcie z precitlivenosti,
- kontaktná dermatitída (alergická zápalová reakcia kože po kontakte s týmto liekom; prejavuje sa ... viac >

Účinné látky

povidón jódovaný

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36