BETAC tbl flm 20 mg (blister PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,27 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 1,27 € (0,0 %) 10,90 € (0,0 %)
07/20 1,27 € (0,0 %) 10,90 € (0,0 %)
06/20 1,27 € (0,0 %) 10,90 € (0,0 %)
05/20 1,27 € 10,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0640/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59193
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETAC tbl flm 100x20 mg (blister PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývanej kardioselektívne blokátory beta-adrenoreceptorov. Používa sa pri liečbe vysokého krvného tlaku (hypertenzie) alebo určitého typu bolesti na hrudi nazývanej angina pectoris.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy: 

Hypertenzia: Obvyklá dávka je 1 tableta (20 mg) 1x denne.
Profylaktická liečba pri stabilnej námahovej angine pectoris: Obvyklá dávka je 1 tableta (20 mg) 1x denne. V závislosti od klinickej odpovede pacienta sa denná dávka môže zvýšiť na 2 tablety (40 mg).

Pacienti so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min) a pacienti na dialýze (hemodialýza alebo peritoneálna dialýza): Odporúča sa počiatočná dávka 5 mg/deň nezávisle od frekvencie a času dialýzy. Odporúča sa zvyšovať dávku po 5 mg každé 2 týždne na maximum 1 tableta (20 mg).

Starší pacienti: Je potrebné zvážiť zníženie počiatočnej dávky na 5 mg 1x denne.

Ukončenie liečby:
Určuje lekár. Liečba nesmie byť byť náhle prerušená. Dávka musí byť postupne znižovaná napr. počas 1-2 týždňov.

Spôsob použitia: 

Tablety sa užívajú 1x denne, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie:

Liek sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča, ak terapeutický prínos nepreváži možné riziko.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola sledovaná. Preto sa betaxolol u týchto pacientov neodporúča.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej forme astmy a chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypotenziou.
Betaxolol sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s AV blokom 1. stupňa a je kontraindikovaný u pacientov s AV blokom 2. alebo 3. stupňa.
Dávka musí byť znížená, ak je srdcová frekvencia u pacienta v pokoji menej ako 50-55 úderov za minútu.
Úvodné príznaky hypoglykémie môžu byť pri užívaní tohto lieku maskované. 
U športovcov sa má pozornosť sústrediť na to, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívnu reakciu testov počas antidopingovej kontroly.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, nakoľko sa môžu objaviť závraty a únava (frekvencia časté).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi závažné vedľajšie účinky (zriedkavé)
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov po užití tejto tablety, kontaktujte vášho lekára okamžite:
· Opuch pier, tváre, úst, jazyka a hrdla
· Kožná ... viac >

Účinné látky

betaxolol

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36