Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,18 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,16 € (-11,1 %) 7,23 € (0,0 %)
07/24 0,18 € (0,0 %) 7,23 € (0,0 %)
06/24 0,18 € (0,0 %) 7,23 € (0,0 %)
05/24 0,18 € 7,23 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Berodual N
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0121/83-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15722
Názov produktu podľa ŠÚKL
BERODUAL N sol inh 1x10 ml/200 dávok (obal kovový)
Aplikačná forma
SOL INH - Inhalačný roztok v tlakovom obale

Popis a určenie

Liek obsahuje dve aktívne zložky, fenoterol a ipratropiumbromid. Obe látky rozširujú dýchacie cesty rôznymi mechanizmami, a preto sa používajú pri astme a iných stavoch s prechodným zúžením dýchacích ciest. Liek účinkuje rýchlo po vdýchnutí, a preto je tiež vhodný na liečbu akútnych záchvatov astmy. Liek sa používa na prevenciu a rozšírenie dýchacích ciest pri stavoch s prechodným zúžením dýchacích ciest, ako sú astma a chronická obštrukčná bronchitída.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 6. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnych požiadaviek.

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov

Akútne záchvaty astmy
2 inhalácie. Ak sa dýchanie nezlepšilo do 5 minút, možno podať ďalšie 2 inhalácie. Ak záchvat neustúpi po 4 dávkach, možno podať ďalšie dávky pričom sa odporúča ihneď vyhľadať lekára.
Prerušovaná a dlhodobá liečba
1-2 inhalácie pri každom podaní maximálne do 8 inhalácií denne (priemerne 1-2 inhalácie 3x denne).

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. 
Pred 1. použitím lieku je potrebné 2x streknúť liek do vzduchu.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať BERODUAL N.
Náustok sa má čistiť 1x za týždeň teplou vodou.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť so zvýšenou opatrnosťou najmä počas 1. trimestra.
Liek sa môže užívať počas dojčenia s opatrnosťou.
Ak sa po alikácii lieku objaví dlhodobé rozmazané videnie, je potrebné navštíviť lekára.
Športovci: liek môže spôsobiť pozitívne výsledky v antidopingových testoch.
Nádobka s tekutinou je pod tlakom. Liek sa nesmie uchovávať na slnku ani pri teplote vyššej ako 50°C.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat, poruchy akomodácie, mydriáza a zastreté videnie. Neodporúča sa viesť vozidlá.
L
iek obsahuje asi 13 mg alkoholu (etanolu) v každej odmernej dávke (vstrek). 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, aj pri liečbe BERODUALOM N môže dôjsť k prejavom lokálneho podráždenia. Najčastejšie nežiaduce účinky získané z klinických štúdií boli kašeľ, sucho v ústach, b ... viac >

Účinné látky

fenoteroli hydrobromidum, ipratrópiumbromid

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36