BELOPERA 2 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

BELOPERA 2 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0319/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5641C
Názov produktu podľa ŠÚKL
BELOPERA 2 mg cps dur 20(1x20)x2 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,70 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo loperamidiumchlorid, ktoré pomáha znížiť frekvenciu vyprázdňovania (častosť stolíc). Pomáha tak, že spomaľuje pohyb črevných stien, predlžuje prechod črevného obsahu črevami a znižuje vylučovanie vody a elektrolytov do črevného obsahu (zahusťuje stolicu).

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 6 rokov:

  • na liečbu náhlej (akútnej) alebo dlhodobej (chronickej) hnačky,na
  • v prípade, ak bola odstránená časť čreva a vytvorený vytvorený umelý vývod čreva brušnou stenou (ileostómia), s cieľom znížiť počet a objem stolíc a zahustiť ich konzistenciu - na odporúčanie lekára.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti vo veku od 6 do 17 rokov

Akútna hnačka
Úvodná dávka sú 2 kapsuly (4 mg) pre dospelých a 1 kapsula (2 mg) pre deti; potom sa podáva 1 kapsula (2 mg) po každej nasledujúcej riedkej stolici.

Chronická hnačka
Úvodná dávka sú 2 kapsuly (4 mg) denne pre dospelých a 1 kapsula (2 mg) denne pre deti; táto dávka sa upravuje až do dosiahnutia 1-2 formovaných stolíc za deň, čo sa zvyčajne dosiahne udržiavacou dávkou 1-6 kapsúl (2 –12 mg) denne.

Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke je 8 kapsúl (16 mg) denne pre dospelých; u detí je potrebné určiť dávku vo vzťahu k telesnej hmotnosti (3 kapsuly/20 kg), ale nemá sa prekročiť dávka 8 kapsúl denne:

  • od 14 kg - maximálne 2 kapsuly/deň
  • od 20 kg - maximálne 3 kapsuly/deň
  • od 27 kg - maximálne 4 kapsuly/deň
  • od 34 kg - maximálne 5 kapsúl/deň
  • od 40 kg - maximálne 6 kapsúl/deň
  • od 47 kg - maximálne 7 kapsúl/deň
  • od 54 kg - maximálne 8 kapsúl/deň

Ak sa pacient pri samoliečbe do 2 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.
Pacienti nemajú prekročiť odporúčanú dávku a/ani odporúčané trvanie liečby.

Spôsob použitia

Kapsuly sa prehltnú celé a zapijú dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa nesmú drviť ani žuvať.

Upozornenie

Liečba hnačky liekom je iba symptomatická. Vždy, keď je možné diagnostikovať príčinu, sa má v prípade potreby začať s príslušnou špecifickou liečbou.
Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva (najmä počas 1. trimestra), ani počas dojčenia. Tehotné a dojčiace ženy majú možnosti liečby prekonzultovať s lekárom.
Liek je kotraindikovaný u detí do 6 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť pri užívaní lieku.
Liek je kontraindikovaný, ak je prítomná krv v stolici alebo je prítomná vysoká horúčka.
Pri zápche, abdominálnej dystenzii alebo rozvoji ilea sa musí liečba ihneď ukončiť.
Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť znížená pozornosť, únava, závraty alebo ospanlivosť. Preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov odporúča zvýšená opatrnosť.
Pri liečbe hnačky je potrebné zabezpečiť primerané dopĺňanie tekutín a elektrolytov. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri výskyte niektorého z nasledujúcich vedľajších účinkov prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, pretože môže byť potrebné bezodkladné lekárske ošetrenie. Častosť výskytu týchto v ... viac >

Účinné látky

loperamidiumchlorid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36