Belakne gél gel der (tuba PE/Al/PE) 1x30 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,16 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/19 2,16 € (0,0 %) 4,83 € (0,0 %)
09/19 2,16 € (0,0 %) 4,83 € (0,0 %)
08/19 2,16 € (0,0 %) 4,83 € (0,0 %)
07/19 2,16 € 4,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Belakne gél
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0868/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3899C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Belakne gél gel der 1x30 g (tuba PE/Al/PE)
Aplikačná forma
GEL DER - Dermálny gél
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané adapalén. Patrí do skupiny liekov proti akné. Používa na lokálnu (miestnu) liečbu acne vulgaris. Je vhodný na liečbu akné vyskytujúce sa na tvári, hrudníku a chrbte.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Gél sa aplikuje na postihnuté plochy 1x denne (najlepšie večer).
Ak je nevyhnutné liečbu redukovať alebo prerušiť, je možné ju obnoviť vtedy, keď pacient liečbu opäť toleruje.
Evidentné klinické zlepšenie sa očakáva po 4 − 8 týždňoch liečby. Ďalšie zlepšenie je možné zhodnotiť po 3 mesiacoch liečby. Liečba trvá 3 − 5 mesiacov.

Spôsob použitia

Liek sa aplikuje na postihnuté plochy v tenkej vrstve. Postihnuté plochy je potrebné pred aplikáciou umyť a osušiť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve, alebo u žien, ktoré plánujú otehotnieť. V prípade otehotnenia sa liečbu treba ukončiť.
Dojčiace matky si nesmú aplikovať gél na hrudník.
Liek sa neodporúča používať u detí do 12 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť lieku sa u detí mladších ako 12 rokov neštudovala.
Pacienti nemajú používať kozmetiku, ktorá má sťahujúce účinky a upcháva póry.
Nemá sa používať u pacientov s ťažkou formou akné postihujúcou veľké plochy tela.
Je potrebné vyhnúť sa kontaktu s očami, nosovými dierkami, perami a sliznicami.
Počas liečby sa má minimalizovať expozícia slnečnému žiareniu a umelému UV žiareniu vrátane horského slnka. Ak nie je možné zabrániť expozícii, odporúča sa na liečené miesta používať prípravky s ochranným faktorom a ochranné oblečenie.
Uchovávať pri teplote do 25 °C.
Liek obsahuje propylénglykol a metylparabén.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- suchá pokožka, podráždenie pokožky, pocit pálenia a začervenanie pokožky.
Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 ... viac >

Účinné látky

adapalen

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36