BD MICRO FINE + DEMI INZULIN.STRIEKAČKA U-100 s integrovanou ihlou 30G, objem 0,3 ml, 10x10 ks (100 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 0,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,12 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 0,12 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 0,12 € (0,0 %)
01/22 0,00 € (0,0 %) 0,12 € (-7,7 %)
10/21 0,00 € 0,13 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

BD MICRO FINE + DEMI INZULIN.STRIEKAČKA U-100
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
D31178
Názov produktu podľa ŠÚKL
Striekačka inzulínová BD Micro Fine Insulin 0,3 ml DEMI s ihlou U-100, 30 G
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Striekačka výhradne na podanie inzulínu s integrovanou ihlou a stupnicou umožňujúcou rýchlu orientáciu.

Integrovaná ihly s optimálnym tvarom pre maximálny komfort a spoľahlivosť. Vyrábaná z chirurgickej ocele, pri výrobe sa používa technológia tenkej steny, čím sa dosiahne veľmi jemný vonkajší rozmer pri väčšom vnútornom priemere. Výsledkom je lepší prietok inzulínu a príjemnejší vpich.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Do striekačky sa natiahne požadované množstvo inzulínu a podá sa pacientovi na vopred určené miesto (do podkožného tkaniva brucha, ramena alebo stehna) vhodnou aplikačnou technikou. Pri podaní inzulínu do podkožia je nevyhnutné striedať miesta vpichov. Odporúča sa dodžiavať vzdialenosť 3 šírok prsta medzi predošlým a novým miestom vpichu. Túto zásadu dodržiavajte jednak kvôli zaisteniu pravidelnej absorcie inzulínu a tiež kvôli šetreniu podkožného tkaniva, lebo pri častom pichaní do tej istej oblasti dochádza k jeho poškodeniu a vzniku lipodystrofie. Aplikácia do toho istého miesta by sa nemala opakovať častejšie ako raz za 6 týždňov. Striekačka je jednorázová.

Všeobecný spôsob aplikácie inzulínu:
V mieste vpichu sa urobí široká kožná riasa a ihla sa do nej zavedie pod 45° alebo 90° uhlom. V druhom prípade pri podkoží hlbšom ako je dĺžka ihly sa koža prstami plocho napne a ihla sa zavedie kolmo do podkožia.
Ihla by mala ísť dostatočne hlboko, aby dosiahla podkožné tkanivo, ale nie zas tak hlboko, aby zasiahla sval. V prípade, ak ihla predsa len sval zasiahne, nie je to životu nebezpečné. V takom prípade očakávajte, že inzulín sa Vám dostane rýchlejšie do krvného obehu, čo znamená skorší nástup jeho účinku. O najvhodnejšej aplikácii sa poradte s ošetrujpcim lekárom. Pri vyťahovaní ihly najprv uvoľnite kožnú riasu. Aby bola celá dávka inzulínu aplikovaná správne, odporúča sa narátať do 10 a až potom sa ihla vytiahne z podkožia. Pri objavení sa krv v mieste vpichu zatlačte naň jemne tampónom.