BB FLEXIMA KEY KOLOSTOM.VRECKO BÉŽOVÉ 70 MM (uzavreté nepriehľadné, s filtrom)30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,17 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 1,17 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 1,17 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 1,17 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 1,17 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CHI, GCH, GIT, URO, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
F74318
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vrecko kolostomické uzavreté Flexima Key dvojdielne, béžové, 40-80 mm
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Uzavreté vrecko bez výpustu určené pre pacientov s kolostómiou na zachytávanie formovanej stolice, ktorá sa odstráni spolu s vreckom. Zabudovaný filter slúži na pohlcovanie pachu a umožňuje prechod plynov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pripravte stómiu (vývod) a pokožku k aplikácii podložky. Koža okolo stómie musí byť čistá, suchá a zbavená všetkých nečistôt a mastnoty. Odstráňte ochrannú fóliu na podložke. Priložte podložku na okolie stómie a miernym tlakom ju pritlačte prstami smerom zdola nahor. Po aplikácii podložky sa uistite, že vnútorné strany vrecka nie sú zlepené. Potom spodnú časť prírubového krúžku vrecka priložte na dolnú časť prírubového krúžku podložky. Smerom od dolného okraju postupne pritláčajte krúžok po celom obvode. Zatvárací kruh vrecka musí byť otvorený. Uzatvorte upínací kruh stlačením uška. Odopnutie: zatlačením plochy v strede uška. Vrecko uchopte za výčnelok v hornej časti a odstráňte jemným povytiahnutím hore a od tela.