BACLOFEN-POLPHARMA 10 mg tbl 10 mg (fľ.PP) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,85 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 1,37 € (0,0 %) 1,48 € (0,0 %)
11/17 1,37 € (0,0 %) 1,48 € (0,0 %)
10/17 1,37 € (0,0 %) 1,48 € (0,0 %)
09/17 1,37 € 1,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BACLOFEN-POLPHARMA 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
63/0102/81-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40274
Názov produktu podľa ŠÚKL
BACLOFEN-POLPHARMA 10 mg tbl 50x10 mg (fľ.PP)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek potláča bolesť spojenú so svalovou stuhnutosťou, a tým umožňuje rehabilitačnú liečbu.
Liek znižuje zvýšený tonus kostrového svalstva, ku ktorému dochádza pri rôznych stavoch, ako sú: skleróza multiplex, poškodenia miechy, mozgová porážka, mozgová obrna, zápal mozgových blán a poranenia hlavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dospelí: Liečba začína dávkou 15 mg denne, najlepšie podaná v niekoľkých dávkach. Následne sa postupne zvyšuje, ale úprava dávky závisí od individuálnych potrieb pacienta. Počas prvých troch dní – 5 mg (polovica 10 mg tablety) trikrát denne, počas nasledujúcich troch dní – jedna 10 mg tableta trikrát denne, počas ďalšieho obdobia troch dní – 15 mg (jeden a pol 10 mg tablety) trikrát denne, počas ďalšieho obdobia troch dní – 20 mg (dve 10 mg tablety) trikrát denne. Uspokojivá kontrola symptómov sa obvykle dosiahne pri dávkach do 60 mg denne. Dávka sa má zvyšovať pomaly, podľa potreby, ale maximálna dávka viac ako 100 mg sa neodporúča, pokiaľ pacient nie je hospitalizovaný a pod stálym lekárskym dohľadom.

Starší pacienti: Na začiatku liečby sa používajú nízke dávky a dávka sa postupne titruje podľa odpovedi, pod starostlivým dohľadom.

Deti a dospievajúci(do 18rokov): Liečba obvykle začína veľmi nízkou dávkou (zodpovedajúcej približne 0,3 mg/kg/deň), v 2-4 oddelených dávkach, najlepšie v 4 dávkach. Dávkovanie možno opatrne zvyšovať v 1 týždňových intervaloch, pokým sa nedosiahne uspokojivá individuálna odpoveď u dieťaťa. Obvyklá denná dávka pri udržiavacej terapii sa pohybuje v intervale 0,75 až 2 mg/kg telesnej hmotnosti u detí do 8 rokov. Celková denná dávka u detí do 8 rokov nesmie prekročiť 40 mg/deň. U detí nad 8 rokov sa môže podávať maximálna denná dávka 60 mg/deň.

Pacienti s porušenou funkciou obličiek/chronicky dialyzovaní pacienti: Znížiť dávku na približne 5 mg denne.

Tablety sa majú podávať s jedlom. Malé časté dávky môžu byť účinnejšie v niektorých prípadoch ako vyššie dávky podávané s väčším odstupom.

 

Upozornenie:

Tehotným ženám hlavne počas prvých 3 mesiacov sa liek môže podávať len ak je to životne nevyhnutné.
Dojčiace ženy by mali užívanie lieku prekonzultovať s lekárom.
Liek nie je vhodný pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 33 kg.
Pacientom so spastickými stavmi mozgového pôvodu dávkovať liek opatrné a pod starostlivým dohľadom pre častejší výskyt nežiadúcich účinkov.
Liek môže ovplyvniť pozornosť. Nie je vhodné konzumovať alkohol. Liečba sa má vždy (pokým sa nevyskytnú závažné nežiaduce účinky) ukončovať postupne, znižovaním dávky počas 1-2 týždňov.

Nežiaduce účinky

Tak, ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pozorovali sa nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)
sedácia (útlm), ospalosť, nevoľnosť
Časté (postihujú 1 z 10 pacientov)
útlm dýchania, točenie hlavy, ... viac >

Účinné látky

baklofén

Indikačná skupina

63 - Myorelaxanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36