B.BRAUN IHLA VASOFIX SAFETY G22 modrá 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

B.BRAUN IHLA VASOFIX SAFETY G22
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P70572
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ihla intravenózna Vasofix Safety rôzne veľkosti
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Intravenózny katéter určený na redukciu náhodných pichnutí ihlou vyrobený z materiálov FEP alebo PUR. Neprepúšťa žiarenie. Len na jedno použitie, s injekčným portom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

1) Po dezinfekcii miesta vpichu a odstránení ochranného krytu vykonajte punkciu vhodnej žily. Po úspešnej punkcii žily je okamžite viditeľná krv vo vnútri priesvitného držadla.
2) Zaveďte katéter hlbšie do žily pričom jemne vyťahujte oceľovú ihlu.
3) Katéter upevnite pomocou náplasti k pokožke. Oceľová ihla ponechaná na mieste minimalizuje únik krvi.
4) Pred vybraním oceľovej ihly pritlačte prostredníkom žilu pri konci katétra, aby ste zabránili úniku krvi. Súčasne ukazovákom zachyťte prípojku katétra, aby sa katéter počas vyberania ihly nevytiahol. Ihlu pri vyberaní ťahajte priamo vzad. Pri vytiahnutí ihly z prípojky katétra sa na jej koniec automaticky upne kovová bezpečnostná svorka. Ihlu okamžite zlikvidujte odhodením do nádoby určenej pre ostré predmety.
5) Pripojte infúzny rozvod a prekryte miesto vpichu sterilným materiálom.
6) Lieky je možné podávať injekčne bez kanyly cez integrovaný injekčný port. Kónus striekačky pritom zasuňte jemným otáčaním. Port sa otvorí a zatvorí automaticky.
7) Zatvorte ochranný kryt injekčného portu.
8) Pri dlhodobom prerušení podávania liekov pomocou intravenózneho katétra zaveďte sterilnú sondu (sondážny drôt). Pritlačte žilu.