B.BRAUN Glukóza 5 inf. sol inf (PE fľa.) 10x250 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,01 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,01 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 0,00 € (0,0 %) 10,01 € (0,0 %)
05/20 0,00 € (0,0 %) 10,01 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 10,01 € (0,0 %)
03/20 0,00 € 10,01 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Glukóza 5 inf.
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0212/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34253
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glukóza 5 Braun inf. sol inf 10x250 ml (fľ.PE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Je to roztok, ktorý obsahuje glukózu. Používa sa na rozpúšťanie alebo riedenie liekov, ktoré budú podávané infúziou do žily (intravenózna infúzia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Závisí od objemu, ktorý zodpovedá požadovanej koncentrácii lieku, pre ktorý sa má infúzny roztok použiť ako vehikulum, pričom treba dbať na maximálnu dávku uvedenú ďalej.
Dospelí
Maximálny denný príjem: až do 40 ml na kg telesnej hmotnosti na deň, čo odpovedá 2g glukózy/ kg telesnej hmotnosti/ deň.
Maximálna rýchlosť infúzie: až do 5ml na kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo odpovedá 0,25g (250 mg) glukózy/ kg telesnej hmotnosti/ hod.
Maximálna rýchlosť kvapkania: 1,7 kvapiek na kg telesnej hmotnosti za minútu.

Deti a dospievajúci: dávkovanie tohto roztoku sa má obmedziť na maximálnu možnú mieru a musí byť doprevádzané zodpovedajúcou náhradou elektrolytov. 

Spôsob použitia

Intravenózne podanie.
Možnosť podania formou periférnej venóznej infúzie závisí od osmolarity pripravenej zmesi.

Upozornenie

Pre tento liek nie sú známe obmedzenia pre používanie počas tehotenstva a dojčenia.
Tento roztok sa má tiež podávať s veľkou opatrnosťou u pacientov s insuficienciou obličiek.
Dopĺňanie tekutín iba týmto samotným roztokom je kontraindikované.
Liek obsahuje glukózu.
Čas použiteľnosti: neotvorené balenie - fľaša: 3 roky, po 1. otvorení: pozri SPC časť 6.3.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

glukóza monohydrát

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36