B.BRAUN Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat sol inf (PE fľa.) 10x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,00 € (0,0 %) 14,15 € (0,0 %)
11/23 0,00 € (0,0 %) 14,15 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 14,15 € (0,0 %)
09/23 0,00 € 14,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0281/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33636
Názov produktu podľa ŠÚKL
Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat sol inf 10x500 ml (PE fľa.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek poskytuje organizmu tekutiny a soli. Zloženie solí tohto roztoku je podobné ako v ľudskej krvi.

Tento roztok je podaný v prípade:

  • potreby doplnenia tekutiny a soli. Uvedené sa vzťahuje na prípady, kedy je acidobázická rovnováha v norme, alebo ak je reakcia krvi mierne kyslá (mierna acidóza).
  • straty väčšieho množstva vody.
  • straty väčšieho množstva vody a solí.
  • straty krvi a jej stratu je nutné na krátky čas nahradiť.
  • podania soli alebo niektorý liekov, ktoré musia byť rozpustené alebo nariedené.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie roztoku sa riadi potrebami pacienta na objem tekutín a koncentrácie elektrolytov, vekom, hmotnosťou, klinickým a fyziologickým (acidobázickým) stavom.

Rýchlosť a objem infúzie závisia od veku, hmotnosti, klinického stavu a súbežnú liečbu musí stanoviť odborný lekár so skúsenosťami s podávaním intravenóznych roztokov u detí.

Dospelí a dospievajúci
Maximálna denná dávka: do 40 ml/kg telesnej hmotnosti/deň (odpovedá 5,24 mmol sodíka/kg telesnej hmotnosti/deň)  a maximálne 0,22 mmol draslíka/kg telesnej hmotnosti/deň.

Maximálna rýchlosť podávania infúzie:
Rýchlosť podávania infúzie sa riadi klinickým stavom pacienta a nemá za normálnych okolností presahovať hodnoty 5 ml/kg telesnej hmotnosti/hodinu.

Deti
Odporúčaná dávka pre deti a dojčatá: 20 ml – 100 ml/kg telesnej hmotnosti/deň (odpovedá 2,6 – 13 mmol sodíka/kg telesnej hmotnosti/deň) a 0,08 – 0,54 mmol draslíka/kg telesnej hmotnosti/deň.
Maximálna rýchlosť podávania infúzie: priemerne 5 ml na kg telesnej hmotnosti za hodinu, ale uvedená hodnota sa mení podľa veku:
6 – 8 ml/kg telesnej hmotnosti/h pre dojčatá (vek 28 dní ať 3 mesiace)
4 – 6 ml/kg telesnej hmotnosti/hodh pre batoľatá (vek 28 dní ať 3 mesiace)
2 - 4 ml/kg telesnej hmotnosti/hodh pre školopovinné deti (vek 2 -11 rokov)

Pacienti s popáleninami: 
Výpočet požiadavieek na doplnenie tekutín je uvedený v SPC (časť 4.2)

Spôsob podávania

Intravenózne podanie. U polyetylénových fliaš: v prípade tlakovej infúzie, ktorej podávanie môže byť nevyhnutné pri vitálnej indikácii, je nutné odstrániť všetok vzduch z polyetylénovej fľaše a infúznej súpravy ešte pred samotným podaním roztoku. Je nutné pozorne monitorovať sérový mliečnan. Ak počas podávania infúzie dôjde k jeho akumulácii je, treba znížiť príslušnú dávku a rýchlosť podávania infúzie, prípadne úplne prerušiť podávanie roztoku.

Upozornenie

Liek podáva lekár alebo odborný zdravotnícky pracovník, formou intravenóznej infúzie.
Liek sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u tehotných žien počas pôrodu, hlavne s ohľadom na sérový sodík, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom.
Novorodencom mladším ako 3 mesiace je možné podávať roztok len pri špeciálnej starostlivosti.
U pacientov s ochoreniami obličiek, srdca a pľúc je potrebná opatrnosť pri podávaní. Infúzie s veľmým objemom sa musia podávať pod špecifickým dohľadom. Pacienti so srdcovými, pečeňovými a obličkovými ochoreniami sú po infúzii vystavení mimoriadnemu riziku akútnej hyponatriémie, čo môže viesť k edému mozgu.
Pri preklampsii (tehotenskej toxémii) sa musí postupovať opatrne.
Pacienti so zvýšeným neosmotickým uvoľnovaním a pacientov, ktorí súbežne užívajú agonisty vazopresínu, môže byť potrebné pred podávaním a počas neho sledovať rovnováhu tekutín, sérové elektrolyty a acidobázickú rovnováhu so zvláštnou pozornosťou venovanou sérovému sodíku, kvôli riziku iatrogénnej .
Monitorovanie sérového sodíka je zvlášť dôležité pri hypotonických roztokoch.
Roztok sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s metabolickou acidózou.
Liečivo obsahuje sodík. Draslík obsiahnutý v tomto lieku  nie je vhodný u pacientov s ťažkým deficitom draslíka.
Výsledná zmes sa má použiť okamžite. Ak sa tak nestane, uchovávanie nemá presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 – 8°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
znížená hladina sodíka v krvi (hyponatriémia), čo môže viesť k opuchu mozgu (hyponatriemická encefalopatia) a spôsobiť nevra ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý dihydrát, mliečnan sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36