B.BRAUN Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat sol inf (PE fľa.) 10x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 14,15 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 14,15 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 14,15 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 14,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0281/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33636
Názov produktu podľa ŠÚKL
Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat sol inf 10x500 ml (PE fľa.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Indikácie:
- Náhrada tekutín pri normálnej acidobázickej rovnováhe alebo miernej acidóze,
- Izotonická dehydratácia,
- Hypotonická dehydratácia,
- Krátkodobá náhrada deficitu intravaskulárneho objemu,
- Nosný roztok pre kompatibilné koncentráty elektrolytov a lieky

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Liek sa podáva formou intravenóznej infúzie. Dávka Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta. Maximálna denná dávka - Do 40ml / kg telesnej hmotnosti. Rýchlosť infúzie sa riadi klinickým stavom pacienta. Za normálnych podmienok neprevyšuje nasledujúce hodnoty: 5ml/kg telesnej hmotnosti/hod, čo zodpovedá 1,7 kvapky/kg telesnej hmotnosti/min. Ak sa Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat použije ako vehikulum, potom sa návod na použitie riadi liekom pridaným do tohto vehikula.

Nežiaduce účinky

Tak ako iné lieky, aj Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je, však veľmi nepravdepodobné, že sa u vás prejavia akékoľvek nežiaduce účinky, ak sa liek užíva podľa pokynov.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek v ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný , chlorid sodný , chlorid vápenatý dihydrát , mliečnan sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36