B.BRAUN Braunovidon ung der (tuba) 1x20 g

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Braunovidon
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0335/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84420
Názov produktu podľa ŠÚKL
Braunovidon ung der 1x20 g (tuba)
Aplikačná forma
UNG DER - Masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Masť obsahuje jódovaný povidón. Obmedzene sa používa ako antiseptikum na poškodenú kožu napríklad dekubity (rany vyvolané pôsobením tlaku), ulcus cruris (vredy predkolenia), povrchové rany a popáleniny, infikované a suprainfikované dermatózy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 mesiacov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Masť je hnedej farby. Aplikuje sa niekoľkokrát denne na celú postihnutú plochu, ktorá sa má liečiť.

Aby sa zabezpečil optimálny antimikrobiálny účinok, má sa masť na začiatku liečby aplikovať na ťažko zapálené alebo mokvajúce rany každých 4-6 hodín. Masť môže byť nanesená na rane dlhšiu dobu a má sa vymeniť najneskôr vtedy, keď vymizne jej hnedé zafarbenie.

Dĺžku liečby určí lekár.

Spôsob použitia

Masť je určená na lokálne použitie na kožu.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva iba vo výnimočných prípadoch: zo závažných dôvodov tehotenstvo do 9. týždňa, predčasný odtok plodovej vody (pred 37. týždňom tehotenstva) s vysokým rizikom infekcie (tokolytická liečba, liečba kortikosteroidmi). Podáva sa iba v nízkych percentuálnych koncentráciách (2,5% jódovaný povidón). Inak je liek kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný novorodencom a dojčatám mladším ako 6 mesiacov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením štítnej žľazy.
Liek môže falošne ovplyvniť výsledky testovania štítnej žľazy - vyšetrenie sa nemá robiť skôr ako 1-2 týždne po liečbe s týmto liekom.
Pred a po aplikácii masti je dôležité umývanie rúk.
Masť sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Ktoré nežiaduce účinky môžu nastať počas používania masti Braunovidon?
Dlhodobá liečba môže ovplyvniť proces hojenia rany a vyvolať prechodnú bolesť, pálenie a pocit tepla.
V ojedinelých prípadoch boli popísané kontaktné alergické reakcie neskorého typu.
Boli popísané ojedinelé prípady poruchy ac ... viac >

Účinné látky

jódovaný povidón

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36