Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Braunovidon
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0335/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84420
Názov produktu podľa ŠÚKL
Braunovidon ung 1x20 g (tuba)
Aplikačná forma
UNG - Masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Masť obsahuje jódovaný povidón. Obmedzene sa používa ako antiseptikum na poškodenú kožu napríklad dekubity (rany vyvolané pôsobením tlaku), ulcus cruris (vredy predkolenia), povrchové rany a popáleniny, infikované a suprainfikované dermatózy.

Braunovidon sa môže používať u dospelých, detí a donosených novorodencov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Masť je hnedej farby. Aplikuje sa niekoľkokrát denne na celú postihnutú plochu, ktorá sa má liečiť.

Aby sa zabezpečil optimálny antimikrobiálny účinok, má sa masť na začiatku liečby aplikovať na ťažko zapálené alebo mokvajúce rany každých 4-6 hodín. 

Masť môže byť nanesená na rane dlhšiu dobu a znovu sa má naniesť najneskôr vtedy, keď vymizne jej hnedé zafarbenie.

Dĺžka liečby závisí od indikácie a určí ju lekár.

Spôsob použitia

Masť je určená na lokálne použitie na kožu.

Upozornenie

Jód sa môže absorbovať po rozsiahlej aplikácii, najmä na sliznice alebo porušenú pokožku, a môže sa kongenitálne preniesť na dieťa. Neodporúča sa používať Braunovidon počas tehotenstva.
Liek sa nemá používať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať pravidelne u novorodencov.
Liek je kontraindikovaný u novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 1 500 g) z dôvodu absorpcie jódu.
Liek sa nemá používať pravidelne alebo dlhodobo u starších pacientov s predispozíciou na hypertyreózu a u pacientov s poruchou funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením štítnej žľazy.
Liek môže falošne ovplyvniť výsledky testovania štítnej žľazy - vyšetrenie sa nemá robiť skôr ako 1-2 týždne po liečbe s týmto liekom.
Pred a po aplikácii masti je dôležité umývanie rúk.
Masť sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto veľmi zriedkavých vedľajších účinkov (môžu postihovať maximálne 1 z 10 000 ľudí), prestaňte Braunovidon používať a okamžite sa poraďte so svojím
lekárom:
ana ... viac >

Účinné látky

jódovaný povidón

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36