AZITROX 500 tbl flm 500 mg (blis.PVC/Al) 1x3 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,16 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 3,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 3,31 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
09/17 3,31 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
08/17 3,31 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
07/17 3,31 € 1,85 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AZITROX 500
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0059/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10382
Názov produktu podľa ŠÚKL
Azitrox 500 tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny makrolidových antibiotík nazývaných azalidy. Je účinný proti širokému spektru baktérií, ktoré môžu byť príčinou infekcií. Liek je možné používať na liečbu nasledujúcich infekcií:

  • infekcie horných dýchacích ciest (bakteriálny zápal hltana, mandlí, zápal prinosových dutín a zápal stredného ucha)
  • infekcie dolných dýchacích ciest (zápal priedušiek a pľúc)
  • infekcie kože a mäkkých tkanív (migrujúce sčervenanie (prvé štádium Lymskej boreliózy - možná infekcia po prisatí infikovaného kliešťa), ruža, bakteriálne pľuzgierovité ochorenie kože a druhotný hnisavý zápal kože, stredne ťažká forma acne vulgaris (kožné ochorenie charakterizované zápalom mazových žliaz)
  • infekcie žalúdka a dvanástnika spôsobené baktériou Helicobacter pylori
  • pohlavne prenosné ochorenia (nekomplikovaný zápal močovej trubice a nekomplikované genitálne infekcie vyvolané baktériou Chlamydia trachomatis)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou nad 45 kg:
Infekcie horných a dolných dýchacích ciest, kože a mäkkých tkanív (s výnimkou erythema chronicum migrans): podáva sa 500 mg 1x denne počas troch dní (celková dávka azitromycínu je 1 500 mg).
Erythema chronicum migrans: prvý deň 1 000 mg (2 tablety naraz), druhý až piaty deň po 500 mg (1 tableta).
Stredne ťažké formy acne vulgaris: celková dávka 6 000 mg sa podáva nasledovne: 1 tableta 1x denne počas doby troch dní, nasledujúcich deväť týždňov sa podáva 1 tableta 1x týždenne. Dávka v druhom týždni sa má podať sedem dní od podania prvej tablety a nasledujúcich osem dávok sa má podať v 7-dňových intervaloch.
Pohlavne prenosné choroby: podáva sa jednorazová dávka 1 000 mg (2 tablety).
Infekcie žalúdka a dvanástnika, ktorých pôvodcom je Helicobacter pylori: podáva sa 1 000 mg (2 tablety) denne počas troch dní v kombinácii s antisekrečnými a inými liekmi, podľa rozhodnutia lekára.

Deti s telesnou hmotnosťou do 45 kg:
Infekcie dýchacieho ústrojenstva, kože a mäkkých tkanív (s výnimkou erythema chronicum migrans) je odporúčaná dávka 10 mg/kg telesnej hmotnosti 1x denne počas troch dní.
Na liečbu erythema chronicum migrans (prvé štádium Lymskej boreliózy) je dávkovanie nasledujúce: prvý deň sa deťom podáva 20 mg/kg raz za 24 hodín, druhý až piaty deň 10 mg/kg raz za 24 hodín.

Tablety sa užívajú medzi jedlami (najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle), v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie:
Liek sa môže používať počas gravidity a počas dojčenia iba vtedy, ak prospech liečby prevyšuje možné riziko.
Deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako 25 kg sa liek nepodáva.
Dĺžku liečby určuje lekár a pacient by ju nemal samovoľne meniť.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite prerušte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených nežiaducich účinkov:
· závažné kožné vyrážky, často s prejavmi ako vredy v ústach, krku, nose, na gen ... viac >

Účinné látky

azitromycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36