Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x3 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,33 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,48 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 0,48 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
11/17 0,48 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
10/17 0,48 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
09/17 0,48 € 1,85 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0318/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35715
Názov produktu podľa ŠÚKL
Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny antibiotík nazývanej makrolidy. Používa sa na liečbu infekcií spôsobených baktériami, medzi ktoré patria:

  • infekcie hrudníka, ako je chronický (dlhodobý) zápal priedušiek, zápal pľúc
  • infekcie mandlí, hrdla (faryngitída) a prinosových dutín
  • infekcie ucha (akútny zápal stredného ucha)
  • infekcie kože a mäkkých tkanív, okrem popálenín napadnutých infekciou
  • infekcie močovej rúry a krčka maternice spôsobené chlamýdiami

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dospelí a deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou nad 45 kg:
Nekomplikovaná uretritída a cervicitída, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis: podáva sa jednorazová denná dávka 1 000 mg.
Pre všetky ostatné indikácie je určená celková dávka 1 500 mg, podávaná po 500 mg 1x denne počas troch za sebou nasledujúcich dní. Alternatívou je podanie rovnakej celkovej dávky (1 500 mg) počas piatich dní, a to 500 mg prvý deň a 250 mg druhý až piaty deň.
Liek sa má podávať v jednorazovej dennej dávke.

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie:
Liek sa môže používať počas gravidity iba vtedy, ak prospech liečby prevyšuje možné riziko.
Odporúča sa nedojčiť počas liečby azitromycínom a najmenej 2 dni po ukončení liečby, materské mlieko by malo byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa. V dojčení sa môže potom pokračovať.
Liek nie je vhodný na použitie u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg.
Dĺžku liečby určuje lekár a pacient by ju nemal samovoľne meniť.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov závažnej alergickej reakcie, prestaňte užívať tento liek a ihneď informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť v ... viac >

Účinné látky

azitromycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36