AXETINE 750 mg plo ijf (liek.inj.skl.) 1x100 lag

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AXETINE 750 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0645/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
18680
Názov produktu podľa ŠÚKL
AXETINE 750 mg plo ijf 100x750 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Axetine je baktericídne cefalosporínové antibiotikum, ktoré je rezistentné na väčšinu betalaktamáz, a je účinné voči širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych mikroorganizmov. Môže sa použiť i v prípadoch infekcií, u ktorých sa neurčil vyvolávajúci mikroorganizmus alebo ak je infekcia spôsobená senzitívnym mikroorganizmom. Je účinný v profylaxii pooperačných infekcií. Zvyčajne je účinný v monoterapii, ale ak je to vhodné, môže sa použiť v kombinácii s aminoglykozidovými antibiotikami alebo metronidazolom. Podávanie v kombinácii s metronidazolom je vhodné pri kombinovaných aeróbnych a anaeróbnych infekciách alebo pri podozrení na ne, ako sú peritonitída, aspiračná pneumónia alebo absces pľúc, panvy alebo mozgu, alebo v prípadoch, kedy je pravdepodobné ich objavenie ako sú v spojitosti s gynekologickými alebo kolorektálnymi chirurgickými zákrokmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Axetine sa podáva v intramuskulárnej injekcii, pomalej intravenóznej injekcii alebo v pomalej intravenóznej infúzii. Príprava suspenzie na intramuskulárnu injekciu: Axetine 750 mg je určený na intramuskulárne podanie. Do injekčnej liekovky s obsahom 750 mg liečiva sa pridá 3ml vody na injekciu. Obsah sa dobre potrasie. Suspenzia sa môže skladovať v chladničke do 24 hodín, hoci odporúča sa použiť čerstvo pripravené suspenzie. Príprava roztoku na intravenózne podanie: Pridať 6 ml vody pre injekciu do 750 mg prášku v injekčnej liekovke.Dobre pretriasť , aby sme získali číry roztok. Po rozriedení sú roztoky stabilné pri skladovaní v chladničke do 24 hodín, hoci sa odporúča používať len čerstvo pripravené roztoky. Pre pomalú intravenóznu infúziu by sa malo najskôr 1,5 g liečiva rozriediť v 50 ml vhodného infúzneho roztoku ako sú: 10% injekcia dextrózy, 5% injekcia dextrózy, 0,9% chlorid sodný, Ringerov roztok alebo Ringerov roztok s mliečnanom sodným. Výsledný roztok môže byť podávaný intravenózne počas viac ako 30 minút. Podľa správnej klinickej praxe sa odporúča podávať len čerstvo pripravené roztoky, hoci roztoky sú pri skladovaní v chladničke stabilné 24 hodín. Všeobecné dávkovanie:
Dospelí: Väčšina infekcií odpovedá na liečbu dávkou 750 mg trikrát denne podaných intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou. Pri závažných infekciách sa môže dávka zvýšiť na 1,5 g trikrát denne podaných intravenóznou cestou. Frekvencia dávok sa môže zvýšiť pri intramuskulárnych a intravenóznych injekciách na každých 6 hodín. Celková denná dávka je 3 g až 6 g.
Deti a dojčatá: Na väčšinu infekcií je adekvátna dávka 60 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Dávkovacie rozpätie je 30 mg až 100 mg/ kg telesnej hmotnosti denne, rozdelené do troch až štyroch dávok.
Novorodenci: Od 30mg do 100mg/kg/deň, v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.
V prvých niekoľkých týždňoch života môže byť sérový polčas rozpadu cefuroximu troj až päťkrát dlhší ako u dospelých.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj AXETINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú AXETINE, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria: ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24